PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Projenin konusu, farklı tiplerde oluşturulan bambu ve çelik donatılı betonarme kirişlerin düşey yükler altında davranışlarının belirlenmesi ve seçilen parametreler doğrultusunda karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek deneyler sonucunda elde edilecek yük-yer değiştirme eğrilerindeki değişiklikler kapsamlı olarak ele alınacaktır.Çalışma sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda hem tasarıma hem de beton ile bağ dayanımını arttırmaya yönelik önerilerde bulunulacaktır. Aynı zamanda bambu ile güçlendirilen betonarme kiriş elemanlarına sünek bir davranış kazandırılması amaçlanmaktadır. İstenilen amaçlara ulaşılması durumunda bambunun ülke içinde genellikle tekstil ve peyzaj sektöründe kullanımının dışında inşaat sektöründe de farklı boyutlara taşınması hedeflenmektedir.