PROJELER

Konu

Proje dahiilnde mikroimplantların güç hasat ederek aldığı sinyalin şiddetini geri bildirebilmesi amaçlanmaktadır

Konu

1003 Öncelikli Alanlar projesi:Proje süresince yüksek hızlı ve çözünürlüklü ADC devreleri tasarlanacaktır

Konu

1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Konu

BİDEB 2236 destekli proje: Silikon Bazlı Hall etkisi sensörleri tasarımı