PROJELER

Konu

5N sistemler için kaynak paylaşım algoritması geliştirme

Konu

Katkılı seramik malzemelerle FS yapı tasarımı

Konu

iletim davranışı anahtarlanabilir FSS tasarımı

Konu

Yeni nesil GSM sistemleri için zamanlama algoritması tasarımı

Konu

Gezgin Haberleşme Şebekeleri için zamanlama algoritması geliştirme

Konu

Yeni nesil GSM sistemleri için etkin zamanlama algoritması geliştirme

Konu

900 1800 ve 2100 MHz frekanslarında band söndüren frekans seçici yüzey tasarımı

Konu

ISM bandlarında iki rezonanslı iletim karakteri değiştirilebilen FSS tasarımı

Konu

FPGA ortamında uydu işaretleri için kod çözücü tasarımı

Konu

Parabolik antenlerle birlikte kullanılan FSS tasarımları ile anten ışıma örüntüsünün kontrolü

Konu

Uydu alıcıları için DVB demodülatör tasarımı ve gerçeklemesi

Konu

Uydu alcısı için amaca uygun demodülatör tasarımı ve prototip gerçeklemesi

Konu

ISM bandında 2400 MHz FSS tasarımı

Konu

İstenilen band geçirme yanıtına sahip frekans seçici periyodik yapısal yüzeylerin tasarımı

Konu

Uçak platformu yapay açıklıklı radar yazılım ve donanım gerçekleme

Konu

Uzaktan algılama uydularına ait veri alış ve görüntü işleme