PROJELER

Konu

Bu projenin ana amacı ses üstü uçaklardaki sonik patlamanın etkilerini tahmin edecek ve bu etkilerin en aza indirgenmesini sağlayacak bir teknolojik altyapının açık kaynaklı yazılımlar ile oluşturulmasıdır. Bu kapsamda oluşturulacak yazılım altyapısı ses üstü akışları istenilen doğrulukta çözebilecek bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) çözücüsüne ek olarak oluşan sonik patlamanın uçağa yakın ve uzakalanlardaki akustik etkilerini de tahmin edebilecek aeroakustik çözücüleri de içerecektir. Bu analizlerin rijit geometriler ile bilrlikte deforme olabilen geometriler için de yapılabilmesi için, aerodinamik (ve buna bağlı aeroakustik) çözücüleri bir yapısal analiz çözücüsü ile eşleştirilecektir. Analizlere motor etkilerinin de eklenmesi hedeflenmektedir. Projenin ana amaçlarından biri de sonik patlama etkilerinin en aza indirgenmesi olduğu için, analiz yazılımlarının bir optimizasyon yazılımı ile de eşleştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yukarıda bahsedilen çözücüler gradyen ve/veya popülasyon bazlı optimizasyon algoritmalarını içeren bir platform ile eşleştirilecektir. Burada analiz yazılımlarının çok doğruluklu olacağı dikkate alınarak, kullanılacak optimizasyon platformunun analiz yazılımlarından bağımsız işleyebilecek seviyede olması ve analiz yazılımının optimizasyon platformuna kara kutu biçiminde eşleştirilebilecek olasına dikkat edilecektir.

Konu

Tasarım ve optimizasyon

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Pompa istasyonunun enerji tüketiminin azaltılması ve su talebinin her türlü şartta istenilen miktarda sağlanabilmesi için sistemin optimum çalışma algoritması yerinde deneyler ve grafik hesaplamalar ile oluşturulmuşur.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Özgün Helikopter Projesi kapsamında gaz türbinin kanat ucunun optimum tasarımı

Konu

Bu çalışmada aktif sızdırmazlık prensibine göre temassız olarak çalışan vidalı sızdırmazlık elemanlarının performans karakteristiği hem deneysel hem de numerik olarak incelenmektedir Viscoseal olarak da bilinen vidalı sızdırmazlık elemanları mil veya göbek üzerine vida profili açılarak imal edilirler ve vida profillerinin oluşturduğu yağ kanallarının akışa karşı oluşturduğu direnç sayesinde sızdırmazlık sağlarlar

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Türbomakina tasarmında tesine tasarım yöntemi

Konu

Biyomekanik

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Türbomakina