PROJELER

Konu

4 07 2016 tarih ve 2016 1 DE01 KA203 002900 sayılı Avrupa Birliği Erasmus Programı Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar kapsamında desteklenen proje 1 Eylül 2016 tarihinde başlamıştır ve toplam süresi 36 aydır Proje modern binaların sürdürülebilirlik esasları bağlamında yeniden kullanımında Avrupa kıtasının bölgesel iklimsel kültürel mekânsal ve yapısal farklılıklarını değerlendiren ortak tanımların yaklaşımların ve metodolojilerin yer aldığı lisans üstü ve profesyonel düzeyde ortak bir eğitim çerçevesi oluşturmayı amaçlamaktadır Bu kapsamda RMB öğrenci öğretim üyesi değişimini de destekleyerek proje ağlarının geliştirilmesi ve ortak eğitim programları yardımıyla mevcut yapı stokunun iyileştirilmesinde sürdürülebilir bina tasarımı ile ilgili teknik bilginin geliştirilerek paylaşımına da olanak sağlamayı hedeflemektedir