PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Sürdürülebilir su yönetimi için AB Su Çerçeve Direktifi’nde de vurgulandığı üzere en uygunölçeğin “havza” olduğu tüm dünyada kabul görmüştür. İstanbul Metropolü’ne ilave su sağlayanBüyük Melen Havzası’ndaki su kaynaklarının daha sistematik ve planlı olarak yönetilmesiamacıyla “BÜYÜK MELEN HAVZASI BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ” isimli 39350 Nolu İTÜBAP Projesi Aralık 2015-Mayıs 2018 tarihleri arasında disiplinlerarası çalışan bir ekip tarafındanyürütülmüştür.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

TAGEM-TSKAD-14-A13-P05-03 Nolu TAGEM Projesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

CBS Sel Heyelan Hasar Tahmini

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Depremde zarar gören şehirlerin Depremde zarar gören binaların tesbiti

Konu

Coğrafi Verilerin standartlarının belirlenmesi

Konu

Uydu görüntülerinin GPS verileri kullanılarak geometrik doğruluğunun araştırılması

Konu

Rize ili afet yönetimi projesi

Konu

Depremde zarar gören şehirlerin uydu görüntü verileri ile tesbiti

Konu

Uydu görüntülerinden elde edilen üç boyutlu verilerin doğruluğunun araştırılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Filyos havzasının ilcelenmesi

Konu

Tarihi binaların belgelenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.