PROJELER

Konu

Tarihte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk yıllarından itibaren önemli bir yerleşim yeri olmuş Konya kentinin dış surlar (var olmayan) içerisinde kalan merkezinin oluşumunda Selçuklu yapılarının yerinin araştırılması, aynı sınırlar içerisinde yer alan Selçuklu ve Osmanlı mimari mirasının tasarım tipolojilerinin karşılaştırmalı analizinin yapılması, yok olmaya yüz tutmuş İpekyolu Hanlarının belgelenmesi ve envanterlenmesi amaçlanmaktadır. Prehistorik dönemden itibaren önemli bir kent olan Konya farklı kültür katmanlarının üst üste binmesiyle günümüzdeki kimliğine ulaşmıştır. Bu kültür katmanlarının mimari izlerinden hareketle Selçuklu başkenti olan Konya kentinin nasıl geliştiği, günümüzdeki farklı medeniyetlerin izlerinin birlikteliği, İpekyolu’nun kent dokusuna etkisi ve ticaret rotasındaki anıtsal yapılar, kentin mimari kimliğinin üst ölçekten yapı ve detay ölçeğine kadar belgelenmesi, daha önce yapılmamış tipolojik bir çalışma olması hedeflenmektedir. Mimari katmanlar dönemsel olarak analizleri ile süperpoze plan şemalarıyla kentin gelişme şeklinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Konu

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 97/d uyarınca, Cumhurbaşkanlığı Birinci 100 Günlük Eylem Planı Kapsamında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında yürütülmüştür.