PROJELER

Konu

(1) Deprem Sismolojisi, Sismotektonik, Jeodinamik, Yer Manyetizması (2) Uzun bir süre önce depremin kestirilip kestirilemeyeceği konusunu çalışmak (3) Yeryüzü modellemelerine katkı sağlamak.