PROJELER

Konu

iletim davranışı anahtarlanabilir FSS tasarımı

Konu

Demodülatör tasarımı

Konu

Demodülatör gerçeklemesi

Konu

Bina içi kablosuz iletişimde amaca uygun işaret iletimini sağlayan yüzey malzemesi tasarımı

Konu

Meteosat uydusundan veri alımı için donanım kurulumu

Konu

Sentetik Açıklıklı Radar SAR Modellemesi ve Simülasyonu