PROJELER

Konu

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 97/d uyarınca, Cumhurbaşkanlığı Birinci 100 Günlük Eylem Planı Kapsamında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında yürütülmüştür.

Konu

yaratıcı endüstriler ve kentsel gelşim

Konu

yerel kalkınma, kent ekonomisi

Konu

yerel kalkınma kent ekonomisi

Konu

Tuzla Köyiçi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Köyiçi Alanında Yol-Meydan Kentsel ve Cephe Rehabilitasyon Ön Projesinin Geliştirilmesi

Konu

Bilgi ekonomisi ve kentsel gelişme

Konu

Avrupa Birliği Üyesi ve üye adayı ülkelerdeki kent ve bölgelerin ziyaretçiler ve sakinler açısından çekicilik değerlendirmesi

Konu

Avrupa Birliği Üyesi ve Üye Adayı Ülkelerdeki Kentlerin Çekiciliği Çalışması