PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Ulusal bina enerji performansı hesaplama yöntemi BEP TR nin aydınlatma enerjisi hesaplama modülünün güncel uluslararası ve ulusal gelişmeler doğrultusunda geliştirilerek farklı işlevlerdeki binalarda uygulanması Aydınlatma enerji performansının iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirilmesi