PROJELER

Konu

Formaldehit İçermeyen ağaç tutkalı SistemlerininGeliştirilmesi

Konu

”FORMALDEHİT İÇERMEYEN REÇİNE SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Konu

TÜBİTAK 2244 Üniversite Sanayi İşbirliği Doktora programı Projesi Formaldehit emisyonu düşük tutkal sentezi

Konu

Yüksek sıcaklığa dayanıklı termoset ve termoplastik reçinelerin hazırlanması ve kaplama malzemesi olarak uygulanması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Biobazlı ve karbon esaslı reçineler hazırlanmıştır. Örnek olarak bitkilerin kabuk, kök gibi kısımlarından elde edilen ve dericilikten tıpa birçok farklı alanda kullanılan tanenin, ketonik reçineler ile oluşturulmuş kompozitleri ile bu malzemenin mobilya sektöründe de kullanılabileceği ön görülmüştür. Yine atık olarak kullanılan zeytin posası pirinanın, takviye elemanı olarak görev yapacağı ketonik reçine kompozitlerinin sentezi ile petrol türevi ürünlerin kullanımının azaltılabileceği düşünülmüştür. Kondenzasyon polimerizasyon yöntemi ile üretilmiş Ketonik reçineler grafen, ve lif yapısı içeren tannen ve prina ile modifiye edildiği zaman yeni katma değeri yüksek ve tek başlarına mühendislik malzemesi olarak kullanılabilir olması hedeflenmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

115R017 nolu TÜBİTAK 1001 PMMA polimer sentezi

Konu

115R017 Nolu TÜBİTAK 1001 PMMA Polimer sentezi

Konu

115R017 nolu TÜBİTAK 1001 PMMA polimer sentezi

Konu

Üre Formaldehit reaksiyon ürünleri, glikoril üre ve türevleri sentezi

Konu

Bu projenin amacı farklı konstrüksiyonlarda üretilen hibrit kauçuk hortumlarınelektrikli/hibrit araçların soğutma hatlarında kullanılabilirliği açısında kıyaslamalarını yapıp değerlendirmektir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

itiyofen modifiye CFR reçinesinin elktrokimyasal olarak Cu, Au, Ag metalleri ile nanokompozit modifiye elektrodları ile dop amin tayininde kullanılması.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Sepiyolit kil katkılı polisülfon membran geliştirilmesi reverse osmos filtrasyon performansının ortaya konması ve yapısal karekterizasyonu

Konu

Çözünür İletken Kopolimer Sentezi

Konu

Seryum Tuzları Vasıtasıyla Özel Amaçlı Fonksiyonel Uç Grup İçeren Homopolimer ve Graft Kopolimer Sentezi

Konu

Nonokompozit reçine içeren poli üretan Sentezi ve Karakterizasyonu

Konu

İletken Reçine Sentezi

Konu

Ketonik Reçinelerin Modifikasyonu

Konu

Organik Bileşiklerin Lewis Yapılarının İncelenmesi

Konu

Çözünür ve İletken polipirol Kopolimerleri Sentezi

Konu

İletken Polimer sentezi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Özel Halka yapılı Hidroksi aromatik Bileşiklerin İnorganik Esterleri

Konu

Floresans Özellikli Ketonik Reçineler Sentezi

Konu

Asetilen içeren reçine sentezi

Konu

Özel iletken Kopolimer Sentezi

Konu

Reçine Sentezi

Konu

Fenolik Reçine Kil Nanokompozitleri Sentez ve Karakterizasyon

Konu

Modifiye Keton Aldehit Reçineleri

Konu

Plastik Atıklardan Kimyasal Madde Üretimi

Konu

Modifiye Reçine Sentezi ve Comonomer eldesi

Konu

ATRP Polimerizasyonu ve monomeri sentezi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Organik Laboratuvar Sentezlerinin Güncelleştirilmesi

Konu

İletken Reçine Sentezi ve elektrokimyasal polimerizasyonu

Konu

Formaldehit içermeyen reçine üretimi