PROJELER

Konu

Bu proje kapsamında periferal ve non-periferal tetra-sübstitüe çinko ftalosiyaninler ve tetrakatyonik suda çözünebilen türevleri sentezlenmiştir. Yeni bileşiklerin karakterizasyonu, 1H-NMR, 13C-NMR, IR, Kütle gibi spektroskopik yöntemler ayrıca tek kristal x-ışını diffraktometresi kullanılarak aydınlatılmıştır. Sentezi gerçekleştirilen iyonik olmayan ve tetrakatyonik suda çözünebilen çinko ftalosiyaninlerin fotodinamik terapide fotoalgılayıcı olarak kullanılabilirliklerini belirlemek amacıyla fotofiziksel (floresans kuantum verimi ve ömrü) ve fotokimyasal (singlet oksijen ve fotobozunma kuantum verimleri) özellikleri incelenmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.