PROJELER

Konu

Yığma dolu duvar ve yığma boşluklu duvar modellenerek düzlem içi yükleme sonucu ortaya çıkacak kırılma durumları analiz edilmiştir