PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Türkiye’de konut tercihleri ve hareketleri ile oluşan sosyal ve mekânsal ayrışmanın hane halkının teknoloji kullanımı düzeyinde incelenmesi gerekliliğini ortaya koyan bu araştırma projesinin amacı, eğitim, gelir ve statü gibi hane halkı profilini tanımlayan göstergeler ile konut tercihleriyle oluşan sosyal ve mekânsal ayrışma özelliklerinin, hane halkının iletişim kanalları üzerinden bilgiye erişim ve teknoloji kullanma kapasitelerini incelenmesidir.

Konu

Bu proje, mekân kurgusu ile mekân performansı arasındaki ilişkinin çeper ilçe kent meydanlarında incelenmesini esas almakta ve bu ilişkiyi nesnel mekânsal özellikler ve kişisel algısal etmenler kapsamında modelleyerek bütüncül bir anlayış sunmaktadır.

Konu

Çanakkale Kentsel Sit Alanında Sürdürülebilirlik Analizi ve Potansiyellerin Değerlendirilmesi amacıyla Zafer Meydanı ve yakın çevresinde katılımcı süreçlerde gelişme senaryoları ve planlama stratejileri belirlenmiştir

Konu

Bursa 100 000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Analitik Etüd çalışmaları için gereken coğrafi bilgi sistemleri tabanlı kültür mirası envanterinin hazırlamasını içermektedir

Konu

Prizren kentsel gelişme planı (Protokol no: 622-08-232)

Konu

UNESCO katılım programı kapsamında Uluslararası Kentsel Biosfer Ağı nda İstanbul da Ömerli Havzası koruma kuşağı çalışma alanında politikaların geliştirilmesini konu edinmektedir

Konu

Dünya Miras Listesi nde bulunan İstanbul un Tarihi Alanları ile ilgili kentsel koruma projesi süreci yöntemi ve stratejileri tanımlamaktadır