PROJELER

Konu

Kızıldere Jeotermal Sahasının Sürdürülebilir İşletilmesi için Yapılan araştırmalar

Konu

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.’ye ait Kızıldere Jeotermal Sahasının Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar

Konu

Kızıldere Jeotermal Sahası Üretim ve Rezervuar Performans Çalışması

Konu

zmir ve Çevresinin Jeotermal Potansiyelinin Anlaşılması

Konu

Jeotermal Rezervuarların Modellenmesi

Konu

Jeotermal Sistemlerin Modellenmesi