PROJELER

Konu

Protokol konusu iş; kentsel/endüstriyel atıksu arıtma tesisi teknik personel eğitimi programlarının, sertifikalandırma ve sınav süreçlerinin dünyadaki örneklerinin araştırılarak, ülkemize özgü atıksu arıtma tesisi teknik personel eğitim ve sertifikalandırma sisteminin geliştirilmesidir. Proje kapsamında; ülkemizdeki Çevre Mühendisliği Bölümlerinden 15 öğretim üyesinin Danışmanlığında 25 kişilik bir ekiple, “Atıksu Arıtımı Yeterlilik Eğitimleri”nde kullanılmak üzere, 20 Eğitim Modülü, 1296 sayfa eğitim dokümanı, 1572 slayttan oluşan eğitim sunumu, toplam 21 saat olmak üzere 34 eğitim filmi hazırlanmıştır.

Konu

Arıtma Tesisi performansının arttırılması, Kabarma ve Köpük probleminin giderilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Gümüş nanopartiküller ve Dklofenak öncelikli kirleticilerinin solucanlar üzerindeki olası zehirli etkileri incelenmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

30 kW kapasiteli Yenilikçi paket biyogaz tesisi modülünün kurulması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje No: 116C039, , (Tübitak 2236), The EC-FP7 Marie Curie Actions-People-COFUND and coordinated by BİDEB

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

MD membran üretimi

Konu

Bu projede, Kanal Tipi Membran Fotobiyoreaktör sistemi ile anaerobik çürütücü çıkış suyunda (AÇÇS) yakın çevreden elde edilen yerel türlerden oluşan mikroalg biyokütle üretimi sağlanmış, farklı membran yapısının ve sistem konfigürasyonlarının biyokütle büyümesi ve nütrient giderimi üzerine olan etkilerinin araştırılması yapılmıştır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

QQ projesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

FO membran üretimi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Meriç Ergene havzasında oluşan çiftlik atıklarının enerji potansiyelinin belirkenerek uygun enerji tesisi yer seçiminin yapılmasını ve araç filo yönetiminin yapılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Membran yüzeyindeki biyolojik kirlenmeyi kontrol ederek, MBR’xxde quorum quenching tekniği ile enerji verimliliğinde yenilikçi bir yanı olan yeni bir teknolojiye odaklanıldı. Projenin genel amacı, seçkin ve uluslararası alanda iyi bilinen üç araştırma grubunu (Kore’xxde SNU, Almanya’xxda HTW Berlin ve Türkiye’xxde MEMTEK) birleştirerek, quorum quenching temelli atıksuyun yeniden kullanımı için bir MBR enerji tasarrufu süreci geliştirilmiştir. Yeni MBR’xxnin enerji tüketimini mevcut geleneksel MBR’xxnin yarısı kadar azaltması bekleniyor.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Membranların Kullanım Ömrünü Arttırmak için Mikroorganizmaların EPS ve SMP Üretiminin BisBAL Şelatı ile İnhibisyonunu ve Membran Üretimi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Evsel nitekli organik atıklardan biyohidrojen üretiminin yapılabilecegi membran destekli reaktörsistemi tasarlanmıs ve biyohidrojen üretimini artırıcı en uygun isletme kosulları belirlenmistir.Bunun yanında mikrobiyolojik incelemeler yapılarak biyokütle popülasyonlarının mikrobiyalözellikleri (moleküler kalitatif ve kantitatif karakterizasyon) ile fonksiyonel özellikleri(laboratuvar ölçekli tesis isletme verileri) arasında korelasyon kurularak uygulamaya yönelikmikrobiyal veri destekli çözümler üretilebilmistir. Biyohidrojen üretimi sonrası olusan atıksudanbiyometan geri kazanımı için en uygun sartlar belirlenmistir. Bu çalısmalar neticesindeentegre sistem tasarımı yapılarak fizibilite analizi yapılmıstır.Ayrıca maya proses atıksuyu ile yapılan çalısmalarda hidrojen üretim verimleri düsük kaldıgı içinhidroliz membran biyoreaktör sisteminin uçucu yag asiti üretiminde kullanılmasının dahaverimli olacagı sonucuna ulasılmıstır. Uçucu yag asitlerinin saflastırılması çalısmalarında eldeedilen sonuçlar ve maliyet hesapları ile sistemin uygulanabilirligi ortaya çıkarılmıstır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje kapsamında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ait kuyularda petrol ve doğal gaz üretimi sırasında oluşan üretim atıksuyunun artılabilirliği kapsamlı olarak ele alınmıştır.Petrol ve doğalgaz üretim suyu, içerdiği bileşenler açısından arıtımı oldukça problemli ve zor olan bir atıksudur. Bu suların arıtımında değişik arıtma teknikleri kullanılmaktadır. Tek kademeli bir sistem ile bu suların arıtımı mümkün olmadığından, uygulamada bir kaç sistemin ardışık veya birlikte kullanıldığı hibrit sistemlerin uygulanması gerekmektedir. Üretim atıksularının özellikleri de formasyona bağlı olarak bölgeden bölgeye değişebilmektedir.Bu projede, membran teknolojisinin atıksu arıtımına getirdiği kolaylık ve yeniliklerden faydalanarak, bu yeni teknolojinin üretim atıksuyunun arıtımındaki verimliliği araştırılmıştır. Petrol ve doğalgaz üretim atıksuyu için gerçekleştirilmiş olan karakterizasyon ve laboratuvar ölçekli çalışmalardan elde edilen sonuçlar neticesinde uygun arıtma yöntemine karar verilmiş ve pilot ölçekli sistem kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bu pilot tesis ile yerinde arıtılabilirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Pilot ölçekli tesiste elde edilen bilgiler neticesinde, petrol ve doğalgaz üretim atıksularının deşarj standartlarına uygun olarak arıtılması hususunda uygulanabilecek gerçek ölçekli bir arıtma modeli oluşturulmuştur.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projesi Program kodu 1001

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.