PROJELER

Konu

SESAR H2020 Avrupa Birliği Projesi, proje partnerleri: UC3M, Boeing DL, DLR, UPC, ENAC, and FlightKeys

Konu

SESAR H2020 Avrupa Birliği Projesi, proje partnerleri: Honeywell, Nokia, AOPA, EUROCONTROL, Sarp Aviation and ESTU.

Konu

SESAR H2020 Avrupa Birliği Projesi, proje partnerleri: Deep Bue, DLR, TU Delft, IATA, NLR and Amigo.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

ASELSAN A.Ş. ile Üniversite-Sanayi işbirliği projesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Boeing tarafından fonlanan Wind Error Estimation and Recovery projesi, uçak verileri ile uçuş rota planlama sistemlerinin daha akıllı hale getirilmesi, modelleme ve özellikle rüzgâr tahminlerinden gelen hataların etkilerini etkin bir şekilde azaltacak yöntemler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda THY gibi havayolu firmaları uçuş kontrol merkezlerinin potansiyel olarak operasyonlarını yüksek oranda iyileştirecek büyük veri analizi, veri analitiği ve makine öğrenmesi gibi birçok ileri teknikler geliştirilmektedir. Proje kapsamında Türk Hava Yolları analizlerde kullanılmak üzere yüksek hacimli veri sağlayarak destek olmaktadır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Uçak rotası planlama ve oprtimizasyonu konusunda iligil hava trafik kontrol test senaryoları hazırlama

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Hava yolu taşımacılığında gelecek nesil güvenli pilgi paylaşım mekanizmaları geliştirme

Konu

Hava trafiği yönetiminde yeni tasarım öğeleri geliştirme

Konu

Havada çarpışmadan kaçınma için kokpit içi pilot karar destek sistemleri

Konu

Hava Trafik Kontrol otomasyon sistemleri ve algoritmaları geliştirilmesi

Konu

Nano uydu ve alt sistemleri tasarımı ve kontrolü