PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Yaratıcı ekonomi, günümüzde artan önemle refah ve büyümenin ana kaynağı ve sahada işbirliğine dayalı araştırma ve yenilikçi ortaklıkların oluşturduğu yeni bir çağ için temel bir fırsat unsuru olarak kabul görmektedir. Son yıllarda yaratıcı ekonomilerin geliştirilmesine yönelik proje ve çalışmaların akademi, endüstri, politika üreticileri ve geliştiricileri, farklı toplumsal yapılar ve farklı sivil toplum oluşumları arasında sağlanacak işbirliklerine odaklandığı görülmektedir. Yaratıcı ekonomi, doğası gereği söz konusu işbirliklerinin sağlanması ile var olmakta ve sürdürülebilmekte; ekonomik büyüme ve sosyal refaha olumlu katkılar yapmaktadır. Söz konusu aktörler arasında geliştirilecek bağımsız işbirliği yapılarına ilişkin finansman, organizasyon ve örgütlenme modellerinin sayı ve çeşitliliğinin artması, yaratıcı endüstrilerin toplam ekonomi içerisindeki katma değer artışına olumlu katkılar yaparak ekonomik çeşitlilik ve dinamizm yaratacaktır. Farklı işbirliği yapılarının, iş gücü havuzunun çeşitlenmesini ve genişlemesini, kurumsal kapasitelerin geliştirilmesini, yenilikçi ekonomik birim ve bireylerin pazara katılımını sunacağı fırsatlar ve uzmanlaşmış hizmetler aracılığıyla hem sanal hem de yüz yüze ilişkiler ile sağlaması mümkün olmaktadır. Bu kapsamda projenin genel amacı, söz konusu işbirliklerinin kurulmasını teşvik edecek ortamı oluşturarak İstanbul'daki tasarım temelli yaratıcı endüstriler ekosistemini güçlendirmek, yaratıcı ekonomi konusunda farkındalık yaratmak ve kentsel gelişim politikalarına yön vermektir. Söz konusu amacı gerçekleştirecek olan ise birlikte öğrenme, düşünme, yaratma ve deneyimleme sürecini sağlayacak olan Taşkışla İleri Tasarım Laboratuvarıdır.

Konu

Bu proje, yeni dijital teknolojilerin endüstriyel tasarım disiplini ve mesleğinde oluşturduğu yenilikleri ve bunların eğitime nasıl entegre edileceğini araştırır. Yeni dijital teknolojilerin endüstriyel tasarım alanındaki etkileri farklı kavramsal yaklaşımlarla ele alınmaktadır. Bunlardan bazıları, yeni ürün-kullanıcı ilişkileri, açık tasarım, özelleşmiş küme veya tekil tasarım ve dijital üretim, üretken tasarım gibi yeni tasarım araçları ve yöntemleri üzerine odaklanmaktadır. Bu yaklaşımların birbirleriyle ve derslerin öğrencilere katması beklenen becerilerle ilişkilendirilmesi ve detaylandırılması gerekmektedir. Literatürde farklı eğitim programlarındaki uygulamalar irdelenmektedir. Bu çalışmalar, yürütüldükleri eğitim programlarına, kurum ve çevre altyapı ve kaynaklarına uygun olarak şekillenmektedir. Önerilen bu proje kapsamında İTÜ Endüstriyel Tasarım Lisans eğitim programında 2019/2020 Bahar Yarıyılında ilk kez verilmiş olan “EUT383E: Digital Prototyping and Manufacturing” seçmeli dersinde yapılan uygulama ile ampirik bir çalışma yürütülmektedir. Ayrıca, dersin hazırlanma sürecinde iki pilot çalışma yürütülmüştür. Çalışmanın ana verisi, öğrenci projeleri ve tasarım süreçlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın endüstriyel tasarım eğitimi üzerine güncel çalışmalara teorik ve pratik katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Çalışmanın sonuçlarının benzer eğitim programlarında uygulanması mümkün olabilir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.