PROJELER

Konu

Bu proje, yeni dijital teknolojilerin endüstriyel tasarım disiplini ve mesleğinde oluşturduğu yenilikleri ve bunların eğitime nasıl entegre edileceğini araştırır. Yeni dijital teknolojilerin endüstriyel tasarım alanındaki etkileri farklı kavramsal yaklaşımlarla ele alınmaktadır. Bunlardan bazıları, yeni ürün-kullanıcı ilişkileri, açık tasarım, özelleşmiş küme veya tekil tasarım ve dijital üretim, üretken tasarım gibi yeni tasarım araçları ve yöntemleri üzerine odaklanmaktadır. Bu yaklaşımların birbirleriyle ve derslerin öğrencilere katması beklenen becerilerle ilişkilendirilmesi ve detaylandırılması gerekmektedir. Literatürde farklı eğitim programlarındaki uygulamalar irdelenmektedir. Bu çalışmalar, yürütüldükleri eğitim programlarına, kurum ve çevre altyapı ve kaynaklarına uygun olarak şekillenmektedir. Önerilen bu proje kapsamında İTÜ Endüstriyel Tasarım Lisans eğitim programında 2019/2020 Bahar Yarıyılında ilk kez verilmiş olan “EUT383E: Digital Prototyping and Manufacturing” seçmeli dersinde yapılan uygulama ile ampirik bir çalışma yürütülmektedir. Ayrıca, dersin hazırlanma sürecinde iki pilot çalışma yürütülmüştür. Çalışmanın ana verisi, öğrenci projeleri ve tasarım süreçlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın endüstriyel tasarım eğitimi üzerine güncel çalışmalara teorik ve pratik katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Çalışmanın sonuçlarının benzer eğitim programlarında uygulanması mümkün olabilir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.