PROJELER

Konu

PARATUS projesi; afet risk yönetimi, risk azaltma politikaları ve acil durum planlaması konularında, ilgili risklerin sektörler arası etkileri ve dinamik yapıyı kavramaya yönelik açık kaynak kodlu bir yazılım geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde, çoklu tehlike etki zincirlerini, risk azaltma önlemlerini ve afetleri analiz etmeye ve değerlendirmeye olanak tanıyan dinamik risk değerlendirmesi platformu, sistemik güvenlik açıkları ve belirsizliklere cevap veren senaryolar geliştirilecektir. PARATUS kapsamında öncelikle, tarihsel afetler üzerinden derinlemesine analizler yapılacak, etki düzeylerini artıran etkileşimler ve sektörel yansımaları afet veritabanları ve yapay zeka yöntemleriyle uzaktan algılama verilerinden yararlanılarak değerlendirilecektir. Ardından, sektörler arasında sistemik risk değerlendirmesini yapılacaktır. Mekan ve zamandaki risk değişiklikleri analiz ederek ve yenilikçi yaklaşımlar kullanarak, paydaşlarla birlikte yeni senaryolar ve risk azaltma seçenekleri geliştirmek ciddi oyunlar ve sosyal simülasyonlar hazırlanacaktır.

Konu

İstanbul’da bireylerin risk algılama düzeylerinin incelenmesi, risk algı düzeylerindeki farklılaşmanın nedenlerinin tanımlanması ve risk algısının afet etkilerinin azaltımında bir araç olarak kullanımına yönelik önerilerin geliştirilmesi

Konu

Afet lojistiğine yönelik mekansal organizasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlama önerilerinin geliştirilmesi

Konu

Afet lojistiğine yönelik mekansal organizasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlama önerilerinin geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Afetlerin bütünleşik etkilerinin incelenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.