PROJELER

Konu

İstanbul’da bireylerin risk algılama düzeylerinin incelenmesi, risk algı düzeylerindeki farklılaşmanın nedenlerinin tanımlanması ve risk algısının afet etkilerinin azaltımında bir araç olarak kullanımına yönelik önerilerin geliştirilmesi

Konu

Afet lojistiğine yönelik mekansal organizasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlama önerilerinin geliştirilmesi

Konu

Afet lojistiğine yönelik mekansal organizasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlama önerilerinin geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.