PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Türkiye Madenleri için risk değerlendirme ve risk yönetimi çerçevesinde kamu otoritesi tarafından onaylanan risk değerlendirme ve yönetim rehberlerinin programının geliştirilmesi ve uygulaması

Konu

EÜAŞ ve TKİ Tarafından Trakya Bölgesi Ergene Havzasında Yapılması Planlanan Termik Santrallerle İlgili Çevresel Değerlendirme Raporu

Konu

Patlatma titreşimlerinin araştırılması ve ölem geliştirme

Konu

Patlatma kaynaklı olumsuz etkilerin araştırılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Parçalamanın İyileştirilmesine Yönelik Çevre Dostu Patlama Tasarımları

Konu

Patlatmalar Sırasında Oluşan Titreşimlerin Karakteristiklerinin Yerinde Ölçümü ve Bu Karakteristiklere Bağlı Olarak Civar Yerleşim Birimlerine Etki Olasılığının Araştırılması

Konu

Kazı Mekanizasyonu