PROJELER

Konu

Üniversite Öğrencilerinin Yerleşkeiçi Yaşam Memnuniyetleri

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Yabancı Sermayeli Firmaların İstanbul daki Yerseçimi Tercihleri

Konu

İstanbul da Merkezi İş Alanında Hizmet Sektörü Faaliyetlerinin Yerseçimi Özelliklerinin Saptanması

Konu

Yabancı Sermayeli Firmaların Türkiye deki Mekansal Yerseçimi Modeli

Konu

Metro politen Bölgelerde Konut İhtiyacı ve Niteliğinin Belirlenmesi

Konu

İstanbul daki Üst Kademe Hizmetlerin Yerseçimi Özellikleri

Konu

Korunaklı Tek Aile Konutlarının Yerseçimi Özellikleri