PROJELER

Konu

Our final goal in this project is to test competinggeodynamic models proposed for the region, which governed magma evolution and crustaldeformation. The proposed project will be the first collaborative cross-border study oncollision-related magmatism, and the related ore mineralisation across NE Turkey and SWGeorgia on the Erzurum-Kars, the Samtskhe-Javakheti volcanic plateaus and the neighbouringareas by the Georgian and Turkish research groups. As the members of the Georgian andTurkish research teams, we believe it is high time that we started a joint project on theseissues.

Konu

Sismolojik, sismotektonik, magnetotellüric, gravite gibi jeofizik yöntemler ve jeolojik veriler kullanılarak Türkiye’xxnin yerkabuğu özellikleri ve jeodinamiğinin saptanmasına yönelik çok disiplinli bilimsel araştırmaları içermektedir.

Konu

1001 - Araştırma

Konu

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü’xxnün 100. Yıl kutlamaları kapsamında BAP!ın Uluslararası İşbirliği projesi (IRP) kapsamında dünyaca tanınmış bilim adamlarının, bilgi alışverişi apmak ve konferans sunumları yaptırmak üzere ülkemize davet edilmesi ve olası proje olanaklarının değerlendirilmesi.

Konu

Doğu Anadolu bölgesi bazaltik kayaçlarının Pliyosen evrimi

Konu

Yerbilimi

Konu

Doğu Anadolu Volkanizmasının kökeni, Volkanoloji, PetrolojiUluslararası TÜBİTAK RFBR Rus Temel Araştırmalar Vakfı projesi Proje no TÜBİTAK 108Y222

Konu

Doğu Pontid granitleri

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Genesis of the Late Cretaceous Volcanism in Western PontidesUluslararası TÜBİTAK-CNR İtalya projesi Proje no 104Y215

Konu

Batı Karadeniz Havzası

Konu

Armutlu Yarımadasında Eosen magmatizması

Konu

Çorum Amasya Çankırı yöresi Eosen volkanizmasının petrolojik evrimi

Konu

Altyapı geliştirme

Konu

Türkiye nin kuzeybatısındaki çarpışma ile ilişkili volkanik birimlerin Sr Nd Pb ve O izotopik çalışması Proje giderleri Natural Environment Research Council NERC Isotope Geoscience Laboratories Nottingham U K Projenin tarafından karşılanmıştır

Konu

Doğu Anadolu Platosunun Paleomagnetik Evrimi

Konu

İstanbul da Üst Kretase Volkanizmasının kökeni

Konu

Bağıl Değerlendirme Sistemi

Konu

Doğu Anadolunun magmatizması ve jeodinamiği

Konu

Tendürek Volkanı

Konu

İstanbul Zonu Doğu Sınırının Jeolojisi TPAO tarafından desteklenmiştir