PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje kapsamında Marmara Denizi Hidrolojik Havzası sınırları içinde yürütülen çevre denetim uygulamalarının etkinliğinin arttırılması ve söz konusu bölgede, uygulamada birliğin sağlanması için; - Çevre denetim uygulamalarında kullanılan konu bazlı kontrol listelerinin revizyonu, - Çevre denetim uygulamalarında kullanılmak üzere sektörel bazlı kontrol listelerinin oluşturulması, - Oluşturulan ve revize edilen listelerin sahada test edilmesi, - Denetimlerde minimum kriterlerin gözden geçirilmesi, - Denetimlerde uzaktan algılama (UA) teknolojilerinin kullanımının araştırılması, - Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerine ait atıksu konulu denetim planlarının hazırlanması ve sunulması işleri gerçekleştirilmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

İlk toplantısı 2020’de İTÜ’de düzenlenen IDEAL (Göçmenler için Dil Öğrenme Uygulaması) Projesi, savaşlar ve ekonomik zorlukların olumsuz etkilerine karşı en savunmasız grup olan çocukları odağına almaktadır. IDEAL Projesi, Avrupa Birliği’nin desteğiyle çocuklara dil öğretmeyi açık erişim ilkelerini esas alarak hedeflemektedir. Bu doğrultuda uluslararası işbirliğinin bir meyvesi olarak geliştirdiğimiz IDEAL uygulaması, 2022 yılının son aylarında Google Play ve App Store mağazalarında yayınlanmıştır. IDEAL uygulaması; İngilizce, Türkçe, İspanyolca, Katalanca, Litvanca, Norveççe ve Yunancayı A1 seviyesinde eğlenceli oyunlarla öğretmeyi sağlıyor. Geliştirilmesi yirmi sekiz aylık bir süreyi kapsayan uygulamanın paydaşları; İTÜ, Ulusal Ajans, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; Yunanistan’dan Beşeri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü (IAKE), İspanya’dan Manuel Vázquez Montalbán Enstitüsü ve Norveç’ten Batı Norveç Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’dir.

Konu

Arıtma Tesisi performansının arttırılması, Kabarma ve Köpük probleminin giderilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Düz Plaka Membran ve Modül Üretimi