PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

The Action aims at 1 investigating the scientific engineering and clinical issues that have been identified as the key challenges in addressing the problem of DAI 2 finding dedicated solutions for the unmet needs in the translational process to applications points a e above 3 identifying novel designed biomaterials surfaces with enhanced antimicrobial device functionality and improved long term stability 4 documentation of comprehensive sets of standard and novel test methods with appropriate reference materials allowing for comparison of outcomes 5 establishment of structure property function relationships and correlations between in vitro and in vivo data and 6 providing dedicated and integrated training programs across the technical disciplines and socioeconomic aspects of the field

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Önerilen projenin konusu ülkemizde dental ve ortopedik implant üretiminde kullanılmakta olan ticari saf titanyumun Cp Ti ve Ti6Al4V alaşımının yüzeylerinde kalın pürüzlü mikroporöz biyoaktif ve antimikrobiyel oksit tabakası oluşturulması ve implant ile kemik arayüzeyinde osteointegrasyonu geliştiren oksit tabakasına implantasyondan sonrası ortaya çıkabilması muhtemel enfeksiyonları minimize etme özelliği kazandırmaktır Proje kapsamında gerçekleştirilecek oksidasyon işlemleri mikro ark oksidasyon MAO prosesi ile yapılacak proses sırasında ve veya sonrasında uygulanacak ilave işlemlerle gerek osteintegrasyon ve gerekse de antibakteriyelliği geliştirecek üretim parametlerinin belirlenmesine yönelik sistematik çalışmalar yapılacaktır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.