PROJELER

Konu

Salda Mikrobiyalitleri

Konu

Mars

Konu

göl Bilimleri

Konu

Proje önerisinde yoğun antropojenik baskı ile birlikte artan kirlilik ve iklimsel değişim karşısında Marmara Denizi’nin birincil üretim miktarlarının uzun (100-1000 yıl) ve kısa (20 yıl) vadede nasıl değişeceğinin belirlenmesinin hedeflenmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Antarktika'da iklim değişikliği ile yüzey sularındaki kimyasal değişimler ve göllere etkileri

Konu

Enzim izolasyonu

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kutup araştırmaları

Konu

Kutup Çalışmaları

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kuzey Trakya ’xxda yer alan iki kömür sahasındaki kömürlede yüksek oranda bulunan kükürdün kökeni ve kömürlerin iz elemet içeriklerinin araştırılması

Konu

Kömürün içersindeki sülfür kaynaklarının izotop verileri ile tayin edilmesi

Konu

Mikroorganizma -mineral ilişkisinin araştırılması

Konu

Çevre Jeokimyası

Konu

Çevre Jeokimyası

Konu

asit maden sahaları

Konu

çevre biyojeokimyası izotop

Konu

biyojeokimya izotop

Konu

biyomineralizasyon

Konu

Çevre kirliliği jeokimyası

Konu

Biogeochemistry

Konu

çevre biyojeokimyası izotop

Konu

Jeomikrobiyoloji

Konu

Çevre Jeokimyası

Konu

Çevre biyojeokimyası