ETKİNLİKLER

Batılılaşan İstanbul'un Rum Mimarları
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı, 18 Aralık 2010 - 16 Ocak 2011
İSTANBUL AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ - ZOĞRAFYON LİSESİ
Aras Neftçi Sanatsal Faaliyet Diğer
Eserleriyle Mimar Sinan
Küçükçekmece Belediyesi, 11 Mayıs 2009 - 23 Mayıs 2009
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Aras Neftçi Sanatsal Faaliyet Diğer
Mimar Sinan Yapıları
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2 Nisan 2009 - 24 Nisan 2009
TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ
Aras Neftçi Sanatsal Faaliyet Diğer
Dünya Kenti İstanbul
Habitat II Toplantısı, 24 Mayıs 1996 - 25 Aralık 1996
TARİH VAKFI
Aras Neftçi Sanatsal Faaliyet Diğer
Yaşayan Sinan
Birlik Vakfı, İstanbul, 4 Eylül 1989 - 16 Eylül 1989
ARAS NEFTÇİ
Aras Neftçi Sanatsal Faaliyet Diğer