PROJELER

Konu

İTÜ BAP Doktora Tez Araştırma Projesi, Proje No: MDK-2021-43112

Konu

Ayatekla (Meryemlik) arkeolojik alanındaki Kuzey Kilise'nin belgelenmesi, alandaki dini yapıların birbirleri ile ilişkilerinin incelenmesi. T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen izinle gerçekleştirilen mimari ve arkeolojik yüzey araştırması kapsamında bir alt proje olarak yürütülmektedir.

Konu

European Union, Erasmus+ K202 Strategic Partnership for Vocational Education and Training Programme, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, University of Strathclyde, Universita Di Bologna, Univerza V Ljubljani, INFODEF

Konu

Ani Örenyeri kazı ve koruma çalışmaları.

Konu

İTÜ BAP Genel Araştırma Projesi, Proje ID:41975

Konu

İTÜ BAP Yüksek Lisans Tez Araştırma Projesi, Proje No: 39592