PROJELER

Konu

Antibakteriyel, kendini onarabilen, akıllı hidrojel içeren katater yara örtüsü tasarımı ve geliştirilmesi

Konu

Projenin amacı, hidrofobik etkileşmelerden yararlanarak mekanik dayanımı yüksek, kendini-onarabilen ve şekil-hafızalı kauçuk üretimidir. Hidrofobik etkileşmeler yardımıyla kendi-kendini onarabilen, veya şekil-hafızalı, veya her iki özelliğe de haiz kauçuk malzemeler bugüne kadar yayınlanmamıştır. Proje yönetimi, kendini-onarma ve şekil-hafızası konularında temel bilgi birikimine sahiptir ve bu birikim kauçuk malzemelerde uygulanacaktır.

Konu

Fonksiyonel Polimerler, Polimer Kimyada Yeni Teknolojiler, Polimerik Malzemeler, kendi-kendini onarım (self-healing), Hidrojeller, şekil-hafıza (shape-memory), akıllı malzemeler,

Konu

Biyopolimerler ve uygulamaları, Polimer Kimyada Yeni Teknolojiler, Polimerlerin Tıbbi Uygulamaları, Hidrojeller, ipek fibroin, iç içe geçmiş ağ yapılar (IPN), mekanik özellikler,

Konu

Biyouyumlu mekanik dayanımı yüksek ve makrogözenekli polimermalzemelerde anizotropik mekanik özelliklerin yaratılmasıdır Malzemelerin başlıcabileşenleri ipek fibroin hyaluronik asit poli N N dimetilakrilamid ve poli Nizopropilakrilamid olup hepsi biyouyumlu polimerlerdir Doğal biyolojik sistemlerebenzerlik gösterecek bu tip sentetik malzemeler anizotropik özelliklerde eldeedilememektedir Diğer yandan geliştirilecek olan malzemelerin doku vebiyomedikal mühendisliği alanlarında kullanıma uygunluğunu denemek içinbiyouyumluluk testleri ile hücre biyomateryel birleşiminin fonksiyonel olduğunugösteren testler uygulanacaktır

Konu

Kendini onaran malzemeler konusunda Helmholtz Zentrum Berlin de 25000 Euro bütçe ile 12 ay süreyle araştırmalar yaptim Proje sonuçları 3 ve 4 no lu yayınlarda verilmiş olup 1 02 2016 tarihinde sona ermiştir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Biyolojik sistemlere benzerlikleri nedeniyle hidrojellerin biyomedikal mühendisliğinde, tıp ve doku mühendisliğinde büyük potansiyel kullanım alanı vardır. Geçen 10 sene boyunca araştırma grubumuzda ve başka laboratuvarlarda yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli teknikler geliştirilmiş, iyileştirilmiş mekanik özelliklere sahip, tok hidrojeller elde edilmiştir.Ancak doğada bulunan biyolojik jellerin çoğu sadece mekanik olarak dayanıklı değil, aynı zamanda hibrit bir yapıya sahiptir. Diğer bir ifade ile, farklı kimyasal ve mekanik özelliklere haiz bölgelerden oluşurlar ve bu özellikleri nedeniyle izotropik olan sentetik jeller tarafından taklit edilememektedir.Projenin amacı, tek bir biyouyumlu malzeme içinde farklı kimyasal ve mekanik özelliklere sahip bölgeler yaratmak, mekanik özellikleri doğal IVD’e eşdeğer, kendi-kendini onarabilen (self-healable), şekil hafızalı (shape memory), anizotropik hidrojeller üretmektir. Bu amaca yönelik olarak, dış kısmı sert ve elastik, iç kısmı ise yumuşak ve viskoz organik hibrit jeller elde edilmiş, jellerde kendilerini onarma mekanizması ile şekil hafıza özelliği yaratılacak, jellerin biyouyumluluğu ve hücrelerin jellerde fonksiyonel olduğu gösterilmiştir.

Konu

Farklı Kimyasal ve Mekanik Özellikte Bölgeler İçeren Biyouyumlu Hidrojel Tasarımları

Konu

Kendini onarabilen malzemelerin gelistirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Petrol döküntülerinin deniz ekosistemi ve atık sulardanuzaklastırılması için yeni bir sorbent üretimi ve uygulaması