PROJELER

Konu

Bu proje kapsamında para-aramid tipi Kevlar® lifinden mamul 2D dokuma kumaşlar tedarik edilecek, kumaşlara farklı boyutta silika partikülleri ile hazırlanacak KAKS ile muamele edilecek, hazırlanan numunelerin düşük hızlı darbe altındaki performansı değerlendirilecek, eş zamanlı olarak yapılacak modelleme sonuçları elde edilen bulgularla karşılaştırılacaktır.

Konu

Akustik yalıtım için kumaş takviyeli katmanlı hibrid bir kompozit malzemenin geliştirilmesi hedeflenen bu projede cam, karbon, jüt ve keten kumaşlardan kompozit yapılar oluşturulmuştur. Çalışmanın başında kalınlıklarının ayarlanması amacıyla test üretimleri gerçekleştirilmiş bu üretimler sonucunda kalınlıklara bakıldıktan sonra ideal kalınlıktaki kompozit malzemelerin asıl üretimleri vakum infüzyon tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Üretilen bu kompozit malzemelerin bir boşluklu kumaş yapısı ile bir araya getirilerek oluşturulan katmanlı hibrid kompozit malzeme yapılarının ses absorbsiyon özellikleri incelenmiştir. Sırası ile yerleri değiştirilerek oluşturulan yapıların ses absorbsiyon özellikleri incelenmiştir. Öncelikli olarak malzemeler kendi içlerinde üç katlı olarak incelenmiştir. Ardından değişik sıralı yapılar oluşturularak bu yapıların ses absorbsiyon katsayıları incelenmiştir. Oluşturulan değişik yapı sıralamaları ile malzemeler incelendiğinde ses dalgalarını öncelikli olarak karşılayan yüzey boşluklu kumaş olduğunda ve özellikle yapıdaki boşluklu kumaş sayısı iki tane olduğunda ses absorbsiyon performanslarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Keten ve jüt malzemelerin, boşluklu kumaş ile oluşturulan malzemelerde ses absorbsiyon katsayılarının yapısında cam ve karbon malzemelerinden daha iyi performans ortaya koyduğu gözlemlenmiştir. Akustik yalıtımda kullanılmak amacıyla oluşturulacak hibrid kompozit malzeme yapısında jüt ve keten kumaşlardan oluşturulmuş kompozit yapımında kullanılabileceği görülmüştür.

Konu

Tekstil Tabanlı Kompozit İleri Teknoloji ve Inovasyon Merkezi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile siklodekstrin takviyeli nanokompozit lif ve nanoliflerin üretilerek yapısal ve mekanik özelliklerinin geliştirilmesi inklüzyon komplekslerinin başarılı bir şekilde elde edilmesi bu liflerin çeşitli tekstil teknolojileri kullanılarak tekstil son ürünlerinde ürünlere fonksiyonellik kazandırmak amaçlanmaktadır