PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Destekli yeni nikel komplekslerini sentezleyerek hidroliz ve hidrojenasyon gibi reaksiyonlardaki katalitik aktivitelerini belirlemek

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Susam sapından aktif karbon eldesi ve Aspergillus niger amiloglukozidazın immobilazasyonunda kullanılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Karşılıklı Dörtlü Na Zn2 Cl H2PO2 H2O Sisteminin Faz Dengelerinin ve Çözünürlük Özelliklerinin 25 40 ve 60 C de İncelenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kimyasal depolama yöntemi kullanılarak Sb2S3 ince filmlerin eldesi ve karakterizasyonu

Konu

Bor bileşiklerinin üretimi ve karekterizasyonu, ETİ MADEN

Konu

Siirt ilinde güneş enerjili tarımsal sulamanın araştırılması

Konu

Sepiyolit ve bentonit killerinin yüzeylerini soğuk plazma ile modifiye edilmesi için optimum şartların belirlenmesi ve modifiye edilen bu yüzeylere boyar madde adsorpsyonun artırmaya yönelik çalışmaların yapılması

Konu

La Ni B Ce Ni W B Co Ni Mo B gibi katalizörler çözelti ortamında sentezlenerek mikrodalga ve soğuk plazma ortamında yüzey aktiviteleri artırılarak sodyum borhidrürün hidrolizinde kullanıldı

Konu

Amonyum Floroborat Üretimi ve Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi

Konu

Bor bileşiklerin üretimi ve Karekterizasyonu, Kristalizasyon

Konu

Bor teknolojileri ve üretim

Konu

Bor teknolojileri ve üretim

Konu

Bor teknolojileri ve üretim

Konu

Bor teknolojileri ve üretim

Konu

Bor teknolojileri ve üretim