PROJELER

Konu

İstanbul şehir içi yollarının mevcut durumunun irdelenmesi yol aydınlatma sınıflarının ve sağlanması gereken aydınlatma kalite kriterlerinin belirlenmesi LED ışık kaynaklı ve verimli yol aydınlatma tesisatı önerilerinin geliştirilmesi enerji tasarruf oranlarının hesaplanması

Konu

ISBAK ile birlikte yürütülen projede araç hız bilgilerine göre doğru loşlaştırma senaryolarına karar verebilen akıllı yol aydınlatma sisteminin geliştirilmesi ve İstanbul Kağıthane Cendere yolunda uygulanarak test edilmesi amaçlanmaktadır

Konu

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı ve Belediyeler kapsamında sürdürülen dış aydınlatma projelerinde teknik destek verilmesi

Konu

Şartname Talimatname hazırlama ve projelendirme eğitimi

Konu

TEDAŞ şartnamesine uygun LED Li yol aydınlatması armatürü ve sürücüsü tasarım ve prototip çalışmalarında teknik destek verilmesi

Konu

TEDAŞ Genel Müdürlüğü baskanlığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye şehir içi yol aydınlatmalarında LED ışık kaynaklı armatürlerin kullanımı projesi için gerekli mevzuat kontrol ve projelendirme çalışmaları için teknik destek verilmesi

Konu

Kamu ofislerinde klima kullanımının enerji verimliliği analizi

Konu

Türkiye dahil yedi AB üyesi ülkede Bina Enerji Verimliliği konusundaki mevcut durumun analizi karşılaştırılması öneri geliştirilmesi

Konu

Türk Telekom teknik personeline beş günlük Enerji Verimliliği eğitimlerinin verilmesi için gerekli koordinasyon hazırlık ve uygulama çalışmaları

Konu

Aydınlatma Tekniği ve LED teknolojili armatür tasarımı ve üretimi konusunda teknik destek verilerek standart ve yönetmeliklere uygun armatür prototipi üretimi

Konu

Alışveriş merkezleri ve otel tatil köylerinde mevcut enerji tasarruf potansiyelinin belirlenmesi

Konu

LED çip verimini doğrudan etkileyen ısıl analizler gerçekleştirilerek doğru ve kaliteli ürünlerin eldesi için uygun altyapı oluşturulması

Konu

Türkiye için enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji senoryaları oluşturularak modelleme çalışmalarının yapılması

Konu

Farklı türlerde verimli LED ışık kaynaklı aydınlatma armatürü üretilebilmesi için gerekli optik ve ısıl tasarım kriterlerinin belirlenmesi

Konu

Siemens Akademiye EV Kanunu kapsamında düzenlenen sanayi enerji yöneticisi sertifika programının teorik eğitim bölümü desteği verilmektedir

Konu

LED çipleri ısıl olarak modellenerek armatür tasarımının gerçekleştirilmesi, simülasyon sonuçları ile laboratuvar sonuçlarının karşılaştırılması. LED armatür tasarımı üzerine etki edebilecek faktörlerin istatistiksel deney tasarımı yöntemleri ile incelenmesi.

Konu

Yalova ve Muğla illerinde teknik personel ve halk için seminerler düzenlenmiş teknik ve farkındalık enerji verimliliği bilgi kitapları hazırlanmıştır

Konu

TEDAŞ için şehir içi yol aydınlatması lamba ve armatür şartnameleri hazırlanmış hesaplama için bilgisayar yazılımı gerçekleştirilmiştir

Konu

Gerçek yol modelinde luminasmetre ile parıltı ölçümleri yapılmış hazırlanan bilgisayar yazılımı ile görülebilirlik faktörü hesaplanmıştır

Konu

Günışığı otomasyonlu ofis deney odası olarak hazırlanmış denekler ile kullanıcı tercihleri analiz edilmiştir Dış koşulların belirlenmesi amaçlı gün ışığı ölçümleri yapılmıştır

Konu

Aydınlık düzeyi ve ışık renginin değişebildiği günışığına bağlı kontrollu aydınlatmaları olan dört ofiste kullanıcı tercihleri belirlenmiştir