PROJELER

Konu

DMAEMA-esaslı katyonik yapılı nanokompozit jeller

Konu

- N,N-dimetilakrilamid esaslı asidik komonomer katkılı akıllı iyonik jellerin sentezi ve fizikokimyasal özellikleri

Konu

pH-Sıcaklık ve çevre-uyaranlara duyarlı yeni tür kopolimerik jeller

Konu

Akrilat Esaslı Modifiye Hidrojeller Sentezi Karakterizasyonu ve Mekanik özellikleri

Konu

İyileştirilmiş mekanik özellikler gösteren hidrofobik modifiye hidrojellerin tasarımı

Konu

Jellerde nano ve mikro boyutlarda bölgelerin tasarımı

Konu

Surface Modification of Paper with Polymers

Konu

Poli N izopropilakrilamid ağyapı lineer polimer solvent sistemlerinin termodinamik analizi

Konu

Formation and characterization of stimuli responsive and hybrid gels and their swelling behavior and mechanical properties

Konu

Çapraz bağlı Akrilamid İtakonik asit esaslı jellerin hazırlanması ve potansiyel kullanım kapasitelerinin araştırılması

Konu

Serbest Radikalik Mekanizma ile N N dimetilaminoetil metakrilat Esaslı Hidrojellerin Sentezi Karakterizasyonu ve Jel Özelliklerinin İncelenmesi

Konu

Uyarılara Hızlı Cevap Verebilen Poli N N dimetilaminoetil metakrilat ve Poli N N dimetilaminoetil metakrilat N izopropilakrilamid Jellerinin Sentezi Şişme Davranışı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi