PROJELER

Konu

Arıklı Uranyum mineralizasyonu sahası ve yakın çevresindeki yeraktı sularının radyonüklid içeriği ve hidrojeokimyasal karakteristiklerinin belirlenmesi

Konu

Adapazarı’xxna bağlı iki köyün kullandığı yeraltı ve uüzey sularınız ana ve iz element içeriklerinin bölgenin litolojik özellikleriyle karşılaştırılarak, suların kullanılabilme potansiyelini değerlendirmek

Konu

Çalışma sahası olarak belirlenen Yahyalı ve kısman Feke ilçe sınırlarında kalan ve halen aktif olarak demir cevheri üretimi yapılan Attepe-Elmadağ-Menteş–Karaçat demir maden sahalarında yüzey ve yeraltı suyu ilişkisi, Hidrolojik hesaplamalar, yerli-yerinde ölçülen suların fizikokimyasal parametreleri, hidrojeokimyasal veriler, O18-D ve Trityum izotop analizleri ve boya deneylerinden elde edilen verilerle ortaya konmuştur.

Konu

ÖZKOYUNCU MADENCİLİK Metalürji İnşaat San. ve Tic. A.Ş’ye ait Attepe-Elmadağ-Menteş–Karaçat demir sahalarında Yeraltı ve Yüzey suları arasındaki ilişkinin araştırılması. başlıklı projenin temel amacı Attepe-Elmadağ-Menteş–Karaçat demir sahalarında yeraltı suyu potansiyelinin ortaya konmasıdır. Yeraltı ve yüzey suları arasındaki ilişkinin araştırılarak akiferlerin birbirleriyle etkileşimlerinin olup olmadığının belirlenmesi ve suların Menteş ve Karaçat yeraltı üretim ocaklarından uzaklaştırılması yöntemlerinin araştırılmasıdır.

Konu

1002 - Hızlı Destek

Konu

Kuzey Trakya ’xxda yer alan iki kömür sahasındaki kömürlede yüksek oranda bulunan kükürdün kökeni ve kömürlerin iz elemet içeriklerinin araştırılması

Konu

Safaalan bölgesinde terkedilen kömür sahaların meydana gelen göletlerdeki yüzey sularının ve yeraltısuların fizikokimyasal paramatreler açısından değerlendirilmesi ve bu parametrelerin litoloji ile ilişkisinin irdelenmesi

Konu

Türkiyede üretilen talkların jeokimyasal ve mineralojik özelliklerinin incelenmesi16 07 2014 Bitiş 16 07 2015

Konu

Kömürün kükür ve iz element içeriğinin çevresel etkisinin incelenmesi

Konu

Özkoyuncu Madencilik Metalürji İnşaat San. Ve Tic. A.Ş’ye ait Yahyalı ilçesi sınırları içerisinde bulunan demir cevheri sahalarının hidrojeolojisi ve hidrojeokimyası’nın araştırılması

Konu

Kayseri Yahyalı demir sahasının yeraltı ve yüzey sularına etkisi ce sahanın hidrojeolojik modellemesi

Konu

Kömür yeraltı suyu hidrojeokimya

Konu

Madencilik ve çevre

Konu

Maden yatağı

Konu

Kömür yataklarının kimyasal ve mineralojik özelliklerinin yeraltı sularının hidrojeokimyasal özelliklerine etkisi

Konu

Yeraltı sularının Hidrojeoloji ve hidrojeokimyasal özellikleri

Konu

Granitik ve volkanik kayaçların ana, iz ve radyonüklid içerikleri ve yeraltı sularının hidrojeokimyasal özellikleri

Konu

Kayaç ve Suların ana, iz ve radyonuklid içerikleri, suların hidrojeokimyasal özellikleri