PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kuantum Sonrası Dayanaklı, 5G ve Sonrası Uyumlu, Anahtar Yönetimi, SSL, Bulut E-İmza, E-Mühür ve Mali Mühür Arayüzlerine Sahip, Özgün FPGA Tasarımlı, Kullanıcı Tarafından Özelleştirilebilir Kripto Algoritma Yapısına Sahip Yerli ve Milli Donanımsal Kripto Modülü Geliştirilmesi AR-GE Faaliyetleri ve Seri Üretimi Yatırımı

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

The proposed detection system will be implemented on development board and an inside vehicle environment will be simulated in order to test and validate the system.

Konu

Uygun Maliyetli Internal PCIe HSM Geliştirilmesi

Konu

-

Konu

Yüksek Performanslı HSM Geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

1001 - Araştırma

Konu

Baskı Devreler, İnce Film, Kalın Film ve Hibrid Tümleşik Devreler, Bilgi Güvenliği ve Güvenilirliği, Donanım, İşletim Sistemleri , IoT, Donanım-Yazılım Ortak Tasarımı, Kırmık Üstü Sistem Tasarımı, Sürücü Yazımı, Düşük Güç Tüketimi, Yeniden yapılandırılabilir,

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

FPGA üzerinde RSA ve AES türevi kriptoloji algoritmaları için donanım hızlandırıcılarının tasarlanması ve analiz edilmesi.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Design of Reconfigurable Circuits and Systems that can Perform Approximate Computation and their Use in Image Processing Applications Involving Learning

Konu

1001 - Araştırma

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

1001 - Araştırma

Konu

1001 - Araştırma

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

3501 - Kariyer

Konu

3501 - Kariyer

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projede ilk olarak simetrik ve açık anahtarlı kripto sistemleri için yazılım ve donanım gerçeklemeleri yapılacaktır Bu tasarımlar yapılırken cihazların yan kanal analizlerine karşı dayanıklı olmasına çalışılacaktır Bu projenin amaçlarından biri bu etkilerin testini tasarım adımlarına eklemektir Gerçeklemelerin tamamlanmasından sonra cihazlar amaçlanan işlevlerini sürdürürken yan kanal saldırıları bu gerçeklemeler üzerinde uygulanacak ve başarımları test edilecektir Böyle bir test ortamı henüz Türkiye de mevcut değildir Bu proje ile ülkemize kripto cihazlarının tasarımı ve yan kanal analizlerine karşı davranışlarının testi için bir araştırma laboratuarı ve bu konuda bilgili insanlar kazandırılmış olacaktır Akıllı kartlar herkes tarafından elde edilebilmeleri ve çok kolay programlanabilmeleri sebebiyle yan kanal saldırılarına en çok açık kripto cihazlarıdır Yazılım ortamı olarak akıllı kartlar ve akıllı kartların içinde genellikle kullanılan mikrodenetleyiciler kullanılacaktır Bu cihazların testleri için baskılı devrelerin de içinde olduğu ölçüm düzenekleri geliştirilecektir Modern tasarım sürecinin bir parçası olarak sahada programlanabilir kapı dizilerinin FPGA Field Programmable Gate Array önemi artmaktadır Bunun sebebi uygulamaya yönelik tümleşik devrelerle ASIC Application Specific Integrated Circuit karşılaştırıldığındaki düşük maliyetleri ve üzerlerinde tasarım yapmayı sağlayan araçların kolayca bulunabilmesidir Bu araçlar sayesinde yüksek seviyeli tanımlama dilleriyle örneğin VHDL tanımlanan devreler kolayca FPGA üzerinde gerçeklenebilirler Doğal olarak FPGA leri kriptografi devrelerinin yan kanal saldırılarına karşı davranışlarını incelemek amacıyla kullanmak da tercih edilir Testler için bir FPGA kartının içinde yer aldığı ölçüm düzeneği kurulacaktır Kripto sistemlerinin yazılım donanım tasarımları yapılırken sistem parçalarının ayrılmasında yan kanal analizlerine karşı koyma henüz bir gereksinim olarak kullanılmamıştır Bu projede sistemleri güvenliği göz önünde bulundurarak parçalamak için bir yöntem geliştirmeyi ve sistemin tamamının tasarım sırasında bu etkilere karşı benzetimini yapacak bir araç geliştirmeyi amaçlıyoruz Sistemin yazılım parçası bir mikrodenetleyicide donanım parçası ise bir FPGA de gerçeklenecektir Bu iki yapının haberleşerek birlikte çalışacakları bir baskılı devre tasarımı yapılacak ve bu devre kripto sisteminin testleri için kullanılacaktır Yan kanal analizlerinin başarımı büyük oranda yan kanal bilgisinin tahmini için kullanılan cihazın yan kanal modeline bağlıdır Literatürde devrelerin güç tüketimi için sadece bellek elemanlarının 0 dan 1 e geçişlerini göz önüne alan ve devrenin kombinezonsal kısmını ihmal eden çok basit bir model kullanılmaktadır Bu projede model kapıların yük kapasiteleri bağlı oldukları hat uzunlukları gibi etkiler kullanılarak geliştirilecektir Şimdiye kadar elektromanyetik radyasyon tahmininde güç tüketimi için ortaya atılan model kullanmıştır Oysaki elektromanyetik radyasyon sadece kaynaktan çekilen akımın büyüklüğüne değil aynı zamanda yönüne de bağlıdır Örneğin aynı büyüklükte zıt yönlerde akan iki akım birbirlerinin elektromanyetik etkisini yok edebilirler Üzerinde gerçekleme yapılan devrelerin serimi de göz önünde bulundurularak elektromanyetik radyasyon modelleri geliştirilecektir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.