PROJELER

Konu

Dezavantajlı grupların konut erişiminin kolaylaştırılması için kamu kurumları ve özel sektör paydaşlarının işbirliğiyle karşılanabilir konut finansman yöntemlerini de içerecek şekilde uygulama stratejilerinin geliştirilmesidir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Avrupa Birliği Üyesi ve üye adayı ülkelerdeki kent ve bölgelerin ziyaretçiler ve sakinler açısından çekicilik değerlendirmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.