PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Türk Loydu’nun, IMO GBS(Goal Based Standart) onayı alması dolayısıyla, kural gereği; IACS Common Structural Rules for Bulk Carriers and Oil Tankers (CSR) Pt.1 Ch.4 Sec.6 [6.1.2]’de 0,56B ve 0,13L’den büyük tanklar için Çalkantı Darbe Değerlendirmesi (Sloshing Impact Assessment) için deneysel ve sayısal araştırmalar yapılacaktır. Dolayısıyla, 0,56 B ve 0,13 L’den büyük tanklar için gerekli deney tertibatının oluşturularak çalkantı darbe basınçlarının ölçülmesi ve paralel olarak Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) yazılımıyla bu sonuçların hesaplanarak bir analiz prosedürü oluşturulacaktır. Bu çalışmalar kapsamında; • Gemi Hareketlerinin Modellenmesi o Çevre Modellemesi (Dalga spektrumu, dağılımı vb.) o Hidrodinamik Model (Serbestlik derecesi, heading, gemi hızı, vb.) o Kritik Deniz Durumunun Tayini • Deney ve deneylerin kabul parametreleri (ölçekleme etkileri, referans modellerin kabul kriterleri, deney tertibat ve analizi) • Operasyon Koşulları (Yükleme Durumları ve Tankların Doluluk Oranları) Gibi hususlar da araştırılacaktır.

Konu

Dinamik Konumlandırma Sistemi Geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Optimal Techniques for Hull Geometry

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.