PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Çevresel değerlendirme uzaktan algılama

Konu

Arıtma Tesisi performansının arttırılması, Kabarma ve Köpük probleminin giderilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çaybaşı Katı Atık Bertaraf Tesisleri İçin Hazırlanmış Nihai ÇED Raporu ve Eklerinin Değerlendirilmesi Hakkında Rapor

Konu

EÜAŞ Çerkezköy Enerji Üretim Alanı Yeni Sahası ile İlgili Çevresel Değerlendirme Raporu

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

EÜAŞ ve TKİ Tarafından Trakya Bölgesi Ergene Havzasında Yapılması Planlanan Termik Santrallerle İlgili Çevresel Değerlendirme Raporu

Konu

Çevresel Etki Değerlendirme

Konu

Kartalkaya baraj göl havzası su kalitesi izleme referans nokltaları belirleme ve modelleme projesi

Konu

Kartalkaya Baraj Gölü Havzası Su Kalitesi İzleme Referans Noktaları Belirleme ve Modelleme Projesi

Konu

Kartalkaya Baraj Gölü Havzası’xxnda ölçümlerle Su KAlitesi İzleme Referans Noktaları Belirlenmesi ve gölün Modellenmesi

Konu

Dip taraması ve çıkan malzemenin denize boşaltılması üzerine çevresel etkileri

Konu

Trakya da yapılması planlanan kömür santrallerinin çevreye flora ve fauna üzerine etkileri

Konu

Turşu fabrikası atıksu arıtma tesisi performansının arttıtılması ve kontrol edilmesine yönelik araştırma.

Konu

Gübretaş Yarımca Limanı Dip Taraması Malzemesinin Denize Boşaltımına İlişkin Çevresel Değerlendirme Raporu

Konu

Rüzgar santrallerinin çevreye, flora ve fauna üzerine olabilecek etkileri incelenmiştir.

Konu

Rüzgar Enerji Santrallerinin çevreye, flora ve faunaya olabilecek etkilerinin incelenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Liman düzenlemesinde çıkan dip tarama malzemelerinin deniz ortamına boşaltılması ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi

Konu

Liman düzenlemesinde ortaya çıkan dip tarama malzemelerinin denize boşaltılması ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Membranların Kullanım Ömrünü Arttırmak için Mikroorganizmaların EPS ve SMP Üretiminin BisBAL Şelatı ile İnhibisyonunu ve Membran Üretimi

Konu

Ülkemizdeki atıksularda bulunan tehlikeli maddelerin belirlenmesi, ölçümü ve deşarj standartlarının tespit edilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Evsel atıksuların granül aktif çamur ile arıtılması ve değerlendirilmesi sulama suyu olarak kullanılması

Konu

Arıtma çamurlarının kullanım olanaklarının araştırılması KAMAG

Konu

Technical Report on the Land-Use Methodology Being Tested and Draft Land-Use Plans, Testing of Methodology on Spatial Planning for ICZM Akçakoca District Pilot Project

Konu

Testing of Methodology on Spatial Planning for ICZM Akçakoca District Pilot Project

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Anoksik Deniz Sedimentlerinin Mikrobiyal Kompozisyonun ve Anaeorobik Petrol Degradasyonu Kapasitelerinin Belirlenmesi

Konu

Çevre Ekoloji

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Deri endüstrisi biyolojik arıtma sisteminin havalandırma havuzunda oluşan aktif çamur kabarması ve köpük problemine neden olan mikroorganizmaların araştırılması ve tanımlanması, sistemde meydana gelen mikrobiyolojik popülasyondaki değişimlerin belirlenmesi ve problemin çözümünde literatürde kullanılan alternatiflerin ortaya konularak etkili ir kontrol ve çözüm yönteminin belirlenmesi

Konu

Development of Tools and Guidelines for the Promotion of the Sustainable Urban Wastewater Treatment and Reuse in the Agricultural Production in the Mediterranean Countries

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtımına Toksisite Bazlı Yaklaşım

Konu

Ağır Metallerin Oluşturduğu Stres Koşullarının Aktif Çamur Metabolizmasına Etkilerinin İncelenmesi

Konu

Yaş yöntemle mısır öğütme endüstrisi yüksek düzeyde kirletici içeren atıksular ürettiğinden çevre kirliliği açısından önemli endüstriler kapsamındadır Bu araştırma çalışmasında ilk aşamada mısır tanelerinden mısır özü lif gluten ve nişasta sütü ikinci aşamada ise ilk aşamada elde edilen nişasta sütünden glukoz modifiye nişasta ürünleri kuru nişasta ve dekstrin üretimi yapan bir endüstri atıksularının arıtılabilirliği incelenmiştir

Konu

Deri Endüstrisi Atıksularının Biyolojik Arıtımında Çevresel Parametrelerin Mikroorganizmaların Çeşitliliğine ve Popülasyon Dinamiğine Olan Etkilerinin Araştırılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Filamentli Bakterilerin Neden Olduğu Kabarma ve Köpük Problemi ve Populasyon Dinamiğine Olan Etkileri Deri Endüstrisi Aktif Çamur Arıtma Sistemi

Konu

Yaş Yöntemle Mısır Öğütme Atıksularının Arıtılabilirliği

Konu

Evsel Atıksular ve Organik Katı Atıkların Birlikte Arıtımı Yoluyla Yenilenebilir Enerji Biyometan Geri Kazanım Teknolojilerinin Araştırılması