PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

CERN deki LHC hızlandırıcısında yer alan CMS deneyinde yenileme çalışmaları ve SM ötesi süpersimetrik parçacıkların aranması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

CMS deneyinde yürütülen veri analizi ve detektör güncelleme çalışmalarına aktif katılım ve burada yürütülen akademik çalışmalara bilimsel katkılar

Konu

LHC-CMS Deneyinde  Faz  II  Yenileme  Çalışmaları  ve  Standart  Model  Ötesi  Yeni  Parçacıkların  Aranması

Konu

Nükleer ve Radyasyon Alanlarında Uygulama ve Ar-Ge Projeleri kapsamında TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) projesidir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projede X ışını geçirgenlik metodu kullanılarak öncelikle endüstriyel ürünlerin iç yapılarının görüntülenebildiği bir X ışını görüntüleme sisteminin üretilmesi amaçlanmaktadır Bu cihaz ile güvenlik amacıyla kişisel eşyaların da görüntülenebildiği bir sistem geliştirmek niyetindeyiz Yapılacak olan ön çalışmalar için kolimatörler ve yüksek gerilim güç kaynağı öncelikle piyasadan temin edilecek ancak X ışını detektörü bilgisayar kontrollü pozisyon ayarlayıcı veri transferi ünitesi ve görüntüleme programı bölümün Nükleer Fizik Araştırma Laboratuvarında dizayn edilerek proje sürecinde üretilecektir Proje tamamlandığında kullanılan tek ticari parçanın konvansiyonel X ışını tüpünün olduğu 100 yerli bir görüntüleme sisteminin üretilmesi amaçlanmaktadır 110T261 numaralı projede üretilen alfa detektörü yeniden X ışınları deteksiyonu için dizayn edilecek ve verimi artırılarak X ışını detektörü olarak kullanılacaktır Ayrıca X ışını tüpüne yüksek gerilimi sağlayan güç kaynağının da tarafımızdan üretilmesi planlanmaktadır Görüntüleme geometrisi olarak kaynak ve detektörün sabit nesnenin hareket ettiği düzeneğin kullanılması öngörülmektedir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Silikon PIN Fotodiyot bazlı radon saha monitörlerinin üretimi ve bu monitörlerin bilimsel amaçlı kullanımları

Konu

Bu çalışmada doğada bulunan radyoaktif bir gaz olan radon gazının ölçümü için TÜBİTAK’ın teşviki ile İTÜ Fizik Mühendisliği Bölümünde üretilen bir radon detektörü anlatılmaktadır. Bu cihazın üretimi aşamasında gerçekleştirilenler, karşılaşılan güçlükler çalışmada anlatılmış ve çözüm yöntemleri tartışılmıştır. Üretilen cihazın gerek dizaynının, gerek ise üretiminin tamamının ülkemizin öz kaynakları gerçekleştirilmiş olması ülkemizin benzer konularda dışa bağımlılığını azaltacak önemli adımlardan biridir. Üretilen cihazın, yurtdışındaki rakiplerine göre karşılaştırılamayacak kadar düşük maliyette olması ve entegre bir SMS ünitesi gibi bir çoğunda olmayan bir özelliğe sahip olması nedeni ile hem çevresel radon ölçümlerinin monitöre edilmesinde hem de projenin amacında öngörüldüğü üzere fay hatlarında radon aktivitesinin ölçülmesinde rahatlıkla kullanılabileceği açıktır.

Konu

Üç farklı madenden toplanan taşkömürü örneklerinin doğal radyoaktive seviyeleri pasif gana nötron aktivasyon analizi ile belirlenmiştir Madenlerdeki Radon gazı ölçümleri iz detektörleriyle belirlenmiştir

Konu

Zonguldak yöresi kömür madenlerinde doğal radyoaktivitenin kalitatif ve kantitatif analizi