PROJELER

Konu

Study of Eocene Units in Oman

Konu

Pontid içi sınırının özelliklerinin araştırılması

Konu

TÜRKİYE VE TUNUSDA ERKEN EOSEN YAŞLI BİRİMLERİN İRİ BENTIK FORAMINIFER BIYOSTRATIGRAFISI VE KORELASYONU

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Tetisde Senoniyan Oligosen ve Miyosen birimlerinde SR yaslandırma

Konu

Biga yarımadası Paleogene stratigrafisi ve paleontolojisi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

The Late Eocene climatic transition

Konu

Paleosen Eosen orbitoidal iri bentik foraminiferleri

Konu

Kretase Tersiyer sınırı dolaylarında mikrofasiyes değişimleri

Konu

Haymana Polatlı Havzası Erken Paleojen orthophragminidleri

Konu

Kocaeli Yarımadası nın Üst Kretase Eosen Paleocoğrafik evrimi

Konu

Orta Toroslar Stratigrafi Çalışmaları

Konu

Doğu Anadolu Bölgesindeki Üst Oligosen Alt Miyosen birimlerinin iri bentik foraminiferleri

Konu

Orta İnegöl Bilecik Bozöyük arasında kalan alanın jeolojik etüdü

Konu

Oligosen Miyosen iri bentik foraminiferleri

Konu

Trakya Havzası KB Türkiye ve Macaristan Paleojen havzalarının karşılaştırılmalı stratigrafik sedimentolojik tektonik analizi

Konu

Paleosen Eosen orbitoidal iri bentik foraminiferleri