PROJELER

Konu

SENSÖR

Konu

Nanoparçacıklar günümüzde kimya fizik ve biyolojinin bir çok alanında kullanıldığı gibi analitik kimya da da zenginleştirme ve ayırma moleküler proplar elektrokimyasal ve biyolojik sensing amaçlı olarak sıkça yararlanılmaya başlanmıştır Özellikle atomik spektroskopik teknikler kullanılarak AAS AFS ICP gibi çevre malzeme biyolojik örneklerdeki eser ve ultra eser elementlerin tayininde duyarlı metotlar gerekmektedir Bu yöntemlerle metot oluştururken interferansları elimine etmek ve dedeksiyon limitlerini geliştirmek amacıyla ayırma ve veya zenginleştirmeye gerek duyulmaktadır Ayırma ve zenginleştirme için bir çok teknik kullanılmakla beraber en yaygın olanı solid faz ektraksiyonudur Solid faz da kullanılan adsorplayıcı yüzeyin yada maddenin geniş yüzey alanı kimyasal stabilitesi ve uzun kullanım süresi korozyona karşı dayanıklı olması ve maliyeti düşük olması gerekmektedir Nanoparçaçıklar bu özellikleri içlerinde bulundurabildiklerinden dolayı son yıllarda sıkça solid faz ektraksiyon malzemesi olarak eser elementlerin ayırma ve zenginleştirilmesinde kullanılmaktadır Nanoparçaçıkları kullanırken daha avantajlı hale getirmek amacıyla veya bu amaçla kullanmaya elverişli hale getirmek amacıyla parçaçıkların yüzeyleri kimyasal veya fiziksel yollarla fonsiyonelleştirilebilir Biyolojik malzemeler metalleri bağlayacak farklı fonksiyonel grup içermeleri modifikasyona elverişli olmaları doğal olarak bulunmaları toksisitelerinin az olması ve maliyetlerinin düşük olması nedeniyle nanoparçacıkların yüzeylerinin fonsiyonelleştirmesi amacıyla kullanılmaktadır Çalışmada metal oksit nanoparçaçıklar farklı biyolojik tabanlı malzemeler monosakkarit glikoz disakkarit maltoz polysakkaritler nişasta ile modifiye edilerek eser elementlerin zenginleştirmesi ve ayrılması için uygulanacaktır Elde edilen solid faz ektarskiyon malzemesi eser elementlerin ayırması ve zenginleştirilmesi için kullanılacak ve bu amaçla metot optimizasyon çalışması yapılacaktır Uygun adsorpsiyon koşullarının sağlanması amacıyla çözelti pH kapasite madde miktarı örnek miktarı ve elüsyon şartları optimize edilecektir Metot validasyonu yapıldıktan sonra metot farklı su ve atık su örneklerine uygulanacaktır