PROJELER

Konu

ürk Dağıtım Sistemlerinde Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Artması İçin Dijitalleşme

Konu

1001 - Araştırma

Konu

Yüksek Gerilim Teknikleri , Enerji İletimi ve Dağıtımı , RTV Silikon Kaplama, İz ve erezyon, Eğik-düzlem deneyi, Tuzlu-sis deneyi,

Konu

Bu çalışmada, daha iyi koruma sağladığı iddia edilen aktif paratonerlerin ve yıldırım engelleyici düzeneklerin, alışılagelmiş Franklin çubuklu düzeneklere göre üstünlükleri ve eksiklikleri incelenecektir. Ayrıca son yıllarda önem kazanan askeri amaçlı koruma ve rüzgar türbini koruması açısından bir performans değerlendirmesi yapılacaktır. Bu amaçla farklı karakteristikli yıldırım boşalmaları oluşturup deneyler gerçekleştirilecek ve çoklu performans analizi yapılacaktır.

Konu

This was an international worksop funded by Newton-Katip Çelebi Fund, where 33 researchers discussed several tasks related with smartd grids, smart cities and smart villages.

Konu

GaMDER project aims to enable gamified management of local generation and storage devices for utility oriented purposes. Contrary to conventional participators in grid services, responding to grid requests is not the primary objective of the owners of local generation and storage devices. Therefore, it is a vital task for aggregators to provide maximized and reliable participation through intrinsic and extrinsic motivators. In GaMDER project, innovative gamification techniques will be used for device owner engagement, aggregation from a pool of devices and advanced performance evaluation providing effective coordination of devices at the customer side.

Konu

DiNODR project focuses on distribution network oriented application of demand response. The project has three main objectives namely, to develop distribution network centered DR approaches, to investigate distribution network threatening cases in wholesale market-driven DR applications and to design integrated programs comprising local level and utility level DR solutions.

Konu

Bu projede, HVDC iletim hatlarının korona karakteristikleri ve elektromanyetik etkileri deneysel ve benzetim çalışmaları ile incelenmesi amaçlanmıştır. Korona karakteristikleri, korona akımlarının analizi, korona gerilimlerinin ve korona kayıplarının belirlenmesini elektromanyetik etkiler ise AN ve RI düzeylerinin belirlenmesini kapsamaktadır. Çalışmalarda, Türkiye ve Meksika için özel durumların (örneğin yükselti farklılığı) yanı sıra tekli iletken, demet iletken, tek-kutuplu ve iki-kutuplu hat konfigürasyonları, iletkenler arası mesafe gibi teknik ayrıntılar da dikkate alınacaktır.

Konu

Bu proje çalışması kapsamında HTV ve RTV silikon yalıtkanları dikkate alınmıştır. Silikon içerisindeki katkı maddelerinin türünün, parcacık boyutunun ve oranının silikon yalıtkanının elektriksel, ısıl performansına ve ömrüne etkileri deneysel olarak incelenmiştir. İncelemelerde ATH katkılı, silika katkılı ve katkısız deney numuneleri kullanılmıştır. Deneysel çalışmalar iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada numunelerin iz-erezyon performansları eğik-düzlem deneyleri yardımı ile incelenmiştir. Bu deneylerde, katkı türüne ve katkı oranına bağlı olarak, numunelerin iz-erezyon dayanımları ve sıcaklık performasları 3.5 kV ve 4.5 kV deney gerilimleri için belirlenmiştir. İkinci aşamada, numunelerin ömürleri ile ilgili bilgi veren hidrofobik özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla, numunelerin hidrofobik özellikleri tuzlu-sis ve dinamik damla deneyleri yardımı ile belirlenmiştir. Numunelerin tuzlu-sis deneyleri, işletmede kullanılan izolatör yapısında üretilen deney numuneleri ile yapılmıştır.

Konu

Bina Otomasyon Sistemleri Ve Şebeke Etkileşimli Toplum

Konu

72 kV Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatör Geliştirilmesi

Konu

Akıllı ev sistemleri

Konu

çamaşır makinası giriş kart güvenilirliği

Konu

DAF 30 duvar tipi porselen geçit izolatöründe ısıl problemlerin çözümü

Konu

Demiryolu elektrifikasyonu için silikon kauçuk izolatör geliştirilmesi