PROJELER

Konu

Gelişen teknolojinin getirdiği hızlı ısınma sorunu, hızlı ve verimli soğutma teknolojilerine olan ihtiyacı arttırmakta, kanal içi akışlarda ısı geçişini arttırmanın önemini göstermektedir. Kanal içine yerleştirilen gözenekli ortam ve sabit debideki akışkana bir titreşim kazandırmak ısı geçişini arttırmak amacıyla üzerinde çalışılan alanlardan ikisidir. Bu iki teknolojinin birleştirilmesiyle elde edilebilecek yüksek ısı geçişi oranı gözenekli ortamda titreşimli akışlarla ilgili çalışmaların sayısını arttırmıştır. İki yönlü git-gel akışının aksine tek yönlü darbeli akış için literatürdeki çalışma sayısının azlığından dolayı bu çalışmada metal köpük içinde darbeli hava akışı durumunda ısı geçişinin deneysel olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada içinde metal köpük bulunan test odasının yüzeyine yerleştirilen ısıtıcı ile sabit ısı akısı uygulanırken, kanaldan geçen havaya, zamana bağlı olarak dönen bir valf aracılığıyla titreşim kazandırılacak ve oluşan darbeli hava akışının metal köpüklü test odasında ısı çekme karakteristiği incelenecektir. Bunun için test odasının yüzeyine girişten çıkışa kadar aralıklarla yerleştirilen termoelemanlarla sıcaklık ölçümü alınacaktır. Akışkanın zamana bağlı değişen debisi ise sıcak tel anemometresi ile ölçülecektir. Bu çalışmada ayrıca gözenekli ortamdaki darbeli hava akışının hidrodinamik özellikleri de incelenecektir. Bunun için test bölgesinin girişine ve çıkışına yerleştirilen basınç transdüserleri ile basınç düşüşü bulunacaktır. Bu deneyler farklı frekanslardaki darbeli hava akışlarında, farklı ortalama kütlesel debilerde, farklı ısı akılarında ve farklı gözenek yoğunluklarındaki metal köpüklerde uygulanacaktır. Elde edilen veriler geçirgenlik, sürtünme faktörü ve Nusselt korelasyonlarının bulunması için kullanılacaktır. Deneylerin sonucunda gözenekli ortamda darbeli hava akışı için ısı geçişinin hangi frekans aralıklarında ne oranda arttığının, nasıl bir frekans ve genlikteki hava akışlarının optimum sonuç verdiğinin bulunması ve bunlara bağlı olarak korelasyonların elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

112M335 no lu proje

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Gözenekli Ortamda Doğal Isı Taşınımı I Isı İletim ve Dispersiyon

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.