PROJELER

Konu

Projenin sayısal ve deneysel olmak üzere iki temel hedefi bulunmaktadır. Sayısal hedef doğrultusunda helikopter pallerinde aktif şekil kontrolü (aktif flap, aktif burulma, aktif kamburluk vb.) ve bu amaçlara hizmet edebilecek ileri malzeme/eyleyici teknolojileri (şekil hafızalı malzemeler, piezoelektrik malzemeler veya yeni nesil kompozit malzemeler) üzerine sayısal çalışmalar yürütülmektedir. Yukarıda bahsi geçen teknolojilerden en az birisinin titreşim sönümleme (ya da verim artışı) anlamında getireceği faydaların sayısal/teorik olarak ispatlanması amacıyla, öncelikli olarak çoğunlukla üniversite temelli olarak geliştirilmiş ve belirli bir olgunluğa erişmiş yazılımlar kullanılmaktadır. Deneysel hedef doğrultusunda, bir önceki aşamada yürütülen sayısal çalışmaların “doğrulama” aşamalarında kullanmak ve aynı zamanda aktif şekil kontrolü özelliği taşıyan pal modellerinin performanslarını test etmek için laboratuvar ölçeğinde bir deney düzeneği tasarlanıp ürettirilmiştir ve aktif flap kontrollü helikopter palleri üzerinde ilgili deneyler yürütülmektedir. Yukarıda bahsi geçen hedeflere ek olarak proje kapsamında yürütülen çalışmalarda görev alan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine pal teknolojileri, aktif şekil kontrolü ve ileri malzeme/eyleyici teknolojileri, deneysel verilerin toplanıp doğru bir biçimde değerlendirilmesi gibi konularda detaylı bir eğitim verilerek yetişmiş insan gücü oluşturulmaktadır.

Konu

Proje kapsamında, aktif flap ve aktif burulma gibi akıllı malzeme teknolojilerinin uygulandığı helikopter pallerinin dinamik ve aeroelastik analizlerinin yürütülebilmesi için modüler özellikte ulusal bir bilgisayar kodu geliştirilmiştir.

Konu

Havacılık Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Projesi