PROJELER

Konu

Bu çalışma ile Trakya bölgesi kuvarsit cevherlerinden cam kumu üretiminde en uygun boyut dağılımını sağlayan boyut küçültme prosesi belirlenecek ve cevherin bileşimindeki safsızlıkların uzaklaştırılmasında uygulanacak en uygun yöntem (manyetik ayırma, flotasyon) ile çalışma koşulları tespit edilecektir. Daha yüksek saflıkta cam kumu üretimi için ise pickling yöntemi dahil olmak üzere kimyasal zenginleştirme uygulanacaktır. Ayrıca oluşturulacak en uygun proses sonunda ortaya çıkan -75 mikron yan ürünün zenginleştirilmesi ile sıfır artık hedefi ile kil konsantresi ile ince boyut kuvars konsantresi elde edilecektir.

Konu

Proje Araştırma Başlangıç Projesidir. Sahip olduğu birçok özelliğinden dolayı, çok geniş kullanım yelpazesine sahip olan titanyum elementi doğada en çok bulunan altıncı element olmasına rağmen, ekonomik anlamda üretim yapılabilecek özellikte sınırlı rezervlere sahiptir. Sağlık, denizlik, havacılık, uzay, savunma teknolojileri alanlarında Ti metali ve alaşımları çok önemli yere sahipken, özellikle TiO2 pigmenti olarak ta çok yaygın kullanıma sahiptir. Boya, plastik, kâğıt, kauçuk, tekstil, gıda endüstrileri gibi birçok alan pigment olarak kullanım yapılan sektörleri oluşturmaktadır. Oldukça geniş ve ayrıca yüksek teknolojiyi barındıran sektörler için çok önemli bir hammadde olan Titan elementi, rezerv yetersizliği ve üretim azlığı nedeniyle Avrupa Birliği tarafından yayınlanan 2020 Yılı KRİTİK HAMMADDELER listesinde yer almıştır. Günümüzde Titanyum üretiminin ekonomik olarak yapılabileceği mineraller ilmenit ve rutil mineralleridir. Bu mineralleri içeren cevherlerin aranması bulunması ve üretimi sonrasında zenginleştirilmesi çok önemli bir konu olup, gün geçtikçe bu önemi daha da artacaktır. Gerek titanyum metali, gerekse TiO2 pigment üretimi, maden üretimi ile başlayıp, üretilen cevherden rutil ve ilmenit gibi minerallerin uygun içeriklere getirilmesi adımlarından oluşmaktadır. >%90 TiO2 içeriğindeki rutil konsantresi direkt olarak metal ve pigment üretiminde kullanılırken, yapısında TiO2 ile birlikte Fe elementi olan ilmenit konsantresi direkt olarak veya bir proses ile sentetik rutil üretimi yapıldıktan sonra kullanılmaktadır. Cevherin doğada bu kadar yüksek saflıklarda bulunmaması yani ilmenit ve rutil cevherlerinin çok daha düşük içeriklerde bulunması cevher hazırlama teknolojilerin uygulanma gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ülkemizde oldukça düşük miktarda bulunan ilmenit ve rutil cevherlerinin ortalama olarak %1,5 TiO2 içerdiği düşünülerek, ekonomik bir üretim için daha yüksek içerikli cevherlerin aranması ve bunların zenginleştirilerek uygun özelliklere getirilmesi önemli bir unsurdur ve bu çalışma ile %TiO2 içeriğine sahip cevherin zenginleştirme olanakları belirlenecek ve zenginleştirme proses akım şeması oluşturulacaktır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.