PROJELER

Konu

ASKİ barajlarından su çekimini optimize etmek için bir model geliştirilmiştir.

Konu

Çoklu baraj haznelerini işletimi ile en iyi çekilen debi miktarının bulunması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Sulak alan

Konu

Sulak alan

Konu

Sulak alan

Konu

Haliç İstanbul un en gözde mekanlarından birisi olmakla beraber yoğun yapılaşma sonucunda ana ulaşım arterlerinin arasında kalmıştır İstanbul trafiğini rahatlatmak için Haliç üzerine köprüler inşa edilmiştir Eskiyen köprülerin tarihi adanın siluetini bozduğu bilinmektedir Bu çalışmaya konu olan projede Unkapanı köprüsünün yerine Haliç in Unkapanı ve Sütlüce gibi iki yakasını birleştiren tünel geçişinin yapılması planlanmaktadır Bununla birlikte inşa edilecek bu tünelin Haliç in mevcut akımlarını etkileyip etkileyemeceğinin araştırılması gerekmektedir Bu raporda inşa edilecek tünelin Haliç in hidrodinamik yapısına etkileri araştırılmıştır Araştırmalar hem deneysel hem de matematiksel modeller yolu ile yürütülmüştür Laboratuvar ortamında fiziksel model kurmak suretiyle ve 3 Boyutlu nümerik modeller vasıtasıyla çalışmalar tamamlanmıştır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kanal İstanbul KI için belirlenen 4 no lu güzergâhın Marmara Denizi ve Türk Boğazlar Sisteminin Hidrodinamik Yapısı ve Su Kalitesi ne muhtemel etkileri ile Terkos Gölü ve güzergah üzerindeki akiferlerle etkileşim kıyı boyu sediment taşınımı vb hususların bütün boyutlarıyla kapsamlı olarak incelenmesini sağlamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile İTÜ Rektörlüğü arasında özel bir protokol düzenlenmiştir Bu Nihai Rapor anılan protokol sözleşme uyarınca İTÜ Döner Sermaye Yönetmeliği esasları çerçevesinde İTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üye ve Yardımcılarından teşkil edilen bir uzmanlar grubu tarafından hazırlanmıştır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.