PROJELER

Konu

Laparoskopik ameliyatların gerçekleşme süresi açık ameliyatlara göre daha uzundur. Laparoskopik cerrahi yönteminde çeşitli uçları olan ve uzun bir mile sahip ameliyat aletleri kullanılır. Bu aletlerin açılıp kapanma hareketleri el tutma yerinden cerrahın el kuvvetiyle gerçekleşir. Uzun ameliyatlar cerrahlarda el yorgunluğuna neden olmaktadır. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için şekil hafızalı alaşımdan (ŞHA) yapılmış bir eyleyici tasarlanacaktır. Bu eyleyici elektrik enerjisiyle tahrik edilmekte ve cerrah tarafından bir düğme ile kontrol edilmektedir. Bu sayede cerrahın eli tarafından uygulanması gereken mekanik enerji azaltılmış olup cerrahın el yorgunluğunun da azaltılması hedeflenmektedir. Ameliyat sırasında cerrahın el hissiyatının azalmasından ve de ameliyat süresince el yorgunluğunun artmasından dolayı dokuya uygulanan fazla bastırma kuvveti ve ameliyat aletinin doku üzerinde kayması doku zedelenmesine sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada ŞHAlı bir eyleyici ile beraber laparoskopik aletin ucuna yerleştirilen bir dokunsal algılayıcı sayesinde doku-ameliyat aleti etkileşimi incelenecek olup basma ve kayma sırasındaki doku zedelenmesine neden olan kuvvetler belirlenecektir. Dokunsal algılayıcıdan alınan geribildirimle kuvvet kontrolü sağlanarak doku zedelenmesinin önüne geçilmesi öngörülmektedir.Projede laparoskopik ameliyat için akıllı eyleyiciye ve özel algılayıcıya sahip yenilikçi laparoskopik tutucu tasarlanacaktır.Geleneksel kaldıraç mekanizması kaldırılarak onun yerine nikel-titanyum malzemeden üretilmiş şekil hafızalı tel eyleyici olarak kullanılacaktır. Elektrik enerjisi kullanılarak ısıtılacak olan ŞHA tel kısalacaktır ve tutucu ucun kapanmasını sağlayacaktır. Bu akıllı eyleyici bilgisayar ile kontrol edilecektir. Böylelikle cerrahın el yorgunluğu azaltılacaktır.Uç kısımda dokunsal algılayıcı kullanılacaktır. Uygulanan basma kuvvetinin etkisiyle sensörün direnci değişmekte ve kuvvet ölçümü mümkün olabilmektedir. Uca göre tasarlanacak algılayıcı sayesinde direk olarak kuvvet ölçümü yapılabilecek ve tutma kuvvetinin kontrolü ile doku zedelenmesinin önüne geçilebilecektir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.