PROJELER

Konu

Ayasofya Hipojesinin Tarihsel evrimi, arkeolojisi ve 3D modellemeleri

Konu

Tarihi İstanbul’xxda Suyun temini ve dağıtımı. Özelde I. Tepe nin incelenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Küçük Asya da Ortaçağda şap üretimi ve ticareti

Konu

Ayasofya hakkında daha önce araştırılmamış olan konular Yeraltı Kanallarının Üst yapıyla ilişkileri Plan ve yapıda bulunan bazı mimari unsurların liturji ile ilişkisi

Konu

Roma Bizans ve Osmanlı Döneminde İstanbul daki Su İsale ve Sarnıç Sisteminin Arkeoloji Bilim Tarihi Kontrol Mühendisliği Jeodezi ve Fotogrametri Yöntemleriyle Tespiti ve Mekansal Bilgi Sistemine Aktarımı

Konu

Elazığ Hazar Gölü Altındaki Batık Yerleşimin Arkeolojik Fotogrametrik ve Kıyı Bilimi Yönünden Araştırılması

Konu

XI Soma 2007 XI International Symposium on Mediterranean Archaeology

Konu

Uzaktan Algılama ve Arkeolojik Yüzey Çalışmaları ile İstanbul un Roma ve Bizans Su İkmal Sisteminin Araştırılması

Konu

Elazığ Hazar Gölü Arkeolojik Jeolojik ve Jeofizik Araştırması