PROJELER

Konu

Mimari tasarım bilgisinin, geometri ve biçimden öte, süre, maliyet, yapı sistemi gibi çok çeşitli bileşenlerini kapsayan bilgi yapı modelleri, günümüzde oldukça yaygındır. Mimari kültür mirası alanında ise, malzeme ve yapım bilgisini, sayısal geometrik modellere dahil eden ve bu yolla tasarım bilgisinin bir bileşeni olarak kaydedebilen teknik çalışmalar henüz yeterli değildir. Yapı teknolojisi ile koruma ve tarih gibi farklı disiplinlerden gelen bilgi ve verinin sayısal ortamda buluşturulması ve bundan fiziksel üretimler elde edilmesine katkı koymayı amaçlayan bu projede, Anadolu’daki anıtsal mimaride seçili bir örneklem için geometrik model ile yapım parametrelerini bütünleştiren üretim kodları geliştirilecek ve robotik üretim deneyleri yapılacaktır. Projenin yöntemi, yapım bilgisinin hesaplamalı bir yaklaşımla gramerlerini (kural setlerini) oluşturmayı ve bunları parametrik model ile robotik üretim kodlarına çevirerek, üretim ve sınamasını kapsamaktadır. Rhinoceros üç boyutlu modelleme programı içerisindeki parametrik robot kontrol aracı (KUKA|prc) kullanılarak görsel yapım kuralları ve robotik kontrol tek bir parametrik modelde birleştirilecektir. Bu sayede bilgi ve kural tabanlı bir yaklaşımla, özgün örneklerdekine benzeyen niteliklere sahip bir malzeme üzerinde robotik üretim denemeleri yapılacaktır. Sayısal modellerdeki değişkenlere bağlı olan üretim çeşitliliği, kinematik simülasyonlar ve fiziksel üretim denemeleri ile karşılaştırmalı olarak çalışılacaktır.

Konu

Tarihi Yapıların Belgelenmesinde Fotogrametri Verisi Kullanılarak Yapı Bileşenlerinin Modellenmesine Yönelik Hesaplamalı Yöntemler Geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Projede, yapım bilgisinin biçim tasarlamaya etkisi hesaplamalı tasarıma yönelik bir kurallar bütününe dönüştürülerek, Selçuklu mimarisinden taş geometrik bezeme örneği üzerinden incelenmiştir. Literatürde örüntüler için tanımlı yapım bilgisi sınırlıyken, geometrik özellikleri ile ilgili kapsamlı bilgiye ulaşmak mümkündür. Derlenen bilgiler ışığında seçilen örneklemin kurallarının çıkartılması, yapım gramerlerinin oluşturulması ve esasına uygun malzeme ve tekniklerle sayısal üretim araçları kullanılarak üretimi gerçekleştirilmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje 01.11.2014 ve 01.11.2016 tarihleri arasında yürütülmüş, sonuç değerlendirme raporu ilgili makamlarca 23.02.2017 tarihinde kabul edilmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.