PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Network of Memristor based Circuits

Konu

Bu projenin ilk aşamasında tümleştirilmeye uygun sürekli zamanlı yeni kaos üreteçleri önerilmiştir Ön testleri yapılan bu devrelerden başarımı yüksek bulunan iki tanesinin tümdevre üretimi yaptırılmıştır Tümleşik olarak gerçekleşen devrelerden 16MHz ve 25MHz bant genişliğinde kaotik işaretler elde edilebilmektedir Projenin ikinci aşamasında sürekli zamanlı kaos tabanlı yeni rastgele sayı üreteçleri önerilmiştir Bunlar arasından ön testler sonucunda başarımı yüksek bulunan bir tane rastgele sayı üreteci devresinin tümdevre üretimi yaptırılmıştır Bit üretme hızı 2 3Mbit s olarak ölçülen rastgele sayı üretecinin başarımı standart rastgele sayı testleri kullanılarak doğrulanmıştır Proje TUBİTAK Elektrik Elektronik ve Enformatik Araştırma Grubu EEEAG tarafından 106E093 numaralı kontrat altında desteklenmiştir

Konu

Bu projede mikrodalga geniş bantlı A sınıfı güç kuvvetlendirici olarak beş farklı devre yapısıincelenmiş karşılaştırılmış ve avantajları dezavantajları geniş bantlı güç kuvvetlendiricisi uygulamasıaçısından ortaya koyulmuştur İncelenen yapıların başarımlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır